Koppla företagskort till Fortnox Kvitto & Resa

Följ

Om du vill koppla ett företagskort till Fortnox Kvitto & Resa så behöver du vara administratör när du loggar in och väljer Fortnox Kvitto & Resa i menyn till vänster. Väl inne i Fortnox Kvitto & Resa klickar du på tilläggstjänster i menyn till vänster. Under fliken Bankkopplingar ser du samtliga kopplingar som vi erbjuder.

Tilla_ggstja_nster.png

Klicka på Koppla under den den aktuella banken så får du upp ytterligare fält att fylla i. Det är viktigt att du fyller i en kontaktperson för företaget. Beroende på vilken bank det gäller så skickas antingen en fullmakt direkt till mailadressen du angett alternativt kontaktar banken er för att teckna en fullmakt. 

Koppla_Danske_Bank.png

Tryck på Skicka när du fyllt i din information i de fält för den aktuella banken. Nästa steg är att se till så att transaktionerna kopplas till rätt användare i Fortnox Kvitto & Resa. Du administrerar kopplingen under Användare.

Klicka på de användare som företagskortet ska aktiveras på. 

* Fyll i anställningsnummer på användaren, viktigt att det är samma anställningsnummer som finns registrerat hos banken.
* Bocka i Företagskort och komplettera med information kring vilken bank det gäller, fakturadag, vem som har betalningsansvar samt kredit- och debetkonto för kortet.

Fo_retagskort_pa__anva_ndare.jpg

Fyll i fullmakten du fått via mail och skicka till din bank. Efter att fullmakten är inskickad dröjer det ca 2-3 bankdagar innan banken börjar skicka samtliga transaktioner in till Fortnox Kvitto & Resa.

Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten med belopp, datum och inköpsställe och till rätt användare. Snabbt och smidigt!