Fortnox Användarstöd

Bilförmån

Beräkna nya bilförmånsvärden

Vad gäller de anställda som har förmånsbil hittar du en länk till Skatteverkets bilförmånsberäkning under fliken Löneuppgifter i personalregistret. Gör beräkningen på Skatteverkets hemsida och skriv sedan in beloppet i fältet Bilförmån/år

01.png 

 

Om en anställd har tillgång till en förmånsbil finns det även möjlighet att göra en löneväxling i form av ett nettoavdrag för bilförmånen. Läs mer här: Nettolöneavdrag för bilförmån

 

Trängselskatt vid privat körning

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat.

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

I Fortnox lön finns lönearten 312 Trängselskattförmån. I kalendariet registrerar du den under Övrigt där du anger den summa för trängselskatten som den anställde har haft vid privat körning.

02.png

Beloppet redovisas som avgiftspliktig förmån i ruta 51 på arbetsgivardeklarationen och som skattepliktiga förmåner utom bil och drivmedel i ruta 12 på kontrolluppgifterna.