Skapa nytt löneår

Kommande löneår kan inte skapas när som helst under året utan det blir först möjligt att göra det vid årsskiftet.

Vanligtvis får du tillgång till att skapa det nya året i slutet av december.

Anledningen till att det inte går att skapa löneår för flera år framåt i tiden är att det kan komma nya lagar och avtalsregler varje år. Givetvis anpassar vi programmet efter detta och således kan nya löneår inte skapas förrän eventuella förändringar är implementerade. 

Ett nytt löneår skapar du under Löneår till höger i menyn (eller under Inställningar - Löneår)

01.png

 

02.png

 

Svara Ja på frågan för att löneperioderna automatiskt ska skapas när du skapar det nya löneåret.

03.png

Om du vill skapa löneperioderna i ett senare läge gör du det under Inställningar - Löneperioder.

04.png