Fortnox Användarstöd

Skapa nytt löneår

Kommande löneår kan inte skapas när som helst under året utan det blir först möjligt att göra det vid årsskiftet.

Anledningen till att det inte går att skapa löneår för flera år framåt i tiden är att det kan komma nya lagar och avtalsregler varje år. Givetvis anpassar vi programmet efter detta och således kan nya löneår inte skapas förrän eventuella förändringar är implementerade. 

Ett nytt löneår skapar du under Löneår till höger i menyn (eller under Inställningar - Löneår)

01.png

 

02.png

 

När löneåret är skapat så kommer era löneperioder vara kopierade.

Om du vill skapa/redigera löneperioderna i ett senare läge gör du det under Inställningar - Löneperioder

 

04.png