Fortnox Användarstöd

Skapa förfrågan om skatteavdrag (FOS-förfrågan) och läsa in svarsfil (FOS-svar)

För att få reda på vilken skattetabell och eventuell jämkning dina anställda har kan du göra en förfrågan om skatteavdrag, FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan), till Skatteverket. Förfrågan kan man göra för innevarande eller för kommande beskattningsår. Frågor om kommande år kan du börja att skicka in från 1 november och svaret får du i mitten av december.


FOS-förfrågan - Förfrågan om skatteavdrag

  • Gå in under Register - Personal
  • Välj Skapa FOS-förfrågan, du hittar verktyget till höger över personallistan
  • Välj vilken period du vill skicka förfrågan för och välj OK. Förfrågan om kommande beskattningsår kan du välja först från och med 1 november.
  • Filen som skapas laddar du nu upp på Skatteverkets hemsida När du skapar en FOS-förfrågan i Fortnox Lön kommer endast de anställda som har skatteavdrag Huvudarbetsgivare (Skatteavdrag enligt skattetabell) med i filen.

För att skicka en förfrågan till Skatteverket angående dina anställdas skattetabell, kolumn och jämkning klickar du på verktyget Skapa FOS-förfrågan som du hittar till höger över personallistan. Välj vilken period du vill skicka förfrågan för och klicka sedan på Ok. Filen laddar du sedan upp på Skatteverkets hemsida. 

 

FOS-svar - Svar från Skatteverket

När du fått svar från Skatteverket ska du läsa in filen i Fortnox Lön. Du behöver läsa in filen innan du skapar lönerna till de anställda. När du ska läsa in en fil för kommande beskattningsår måste du först säkerställa att lönerna för innevarande år är klar innan du läser in filen. Så fort filen lästs in kommer ditt personalregister att uppdateras.

  • Gå in under Register - Personal
  • Välj Läs in FOS-svar, verktyget hittar du längst upp till höger över personallistan.

fos.jpg