Tips inför årsskiftet

Följ

Här har vi samlat de hjälptexter som kan vara särskilt användbara vid årsskiftet:


Checklista - Bokföring

check_mark.png Kontrollera att du har bokat upp årets resultat på ett manuellt verifikat 

check_mark.png Skapa nytt räkenskapsår, välj den kontoplan du vill ha samt bokföringsmetod

check_mark.png Lås perioden när allt är klart och perioden ska stängas, du kan antingen välja att låsa det här manuellt eller per automatik via dina inställningar

check_mark.png Överför balanserna om dem inte stämmer, kan göras under register Kontoplan alternativt ta ut en Balansrapport

Nu ska samtlig information vara korrekt och du kan börja arbeta i ditt nya år.


check_mark.png Vid Kontantmetoden behöver man följa ovanstående steg samt årsomföra leverantörs- och kundfakturorChecklista - Lager

check_mark.png Genomför en inventering av ditt Lager inför det nya året.

 

Checklista - Lön

check_mark.png Avsluta lönekörningar för 2017

check_mark.png Kontrolluppgifter

check_mark.png Fora

check_mark.png Collectum

check_mark.png Skapa nytt löneår

check_mark.png Lönekollen 2018 - Aktuella procentsatser och belopp för 2018

check_mark.png CSR förfrågan

check_mark.png Bilförmån

check_mark.png Skapa januarilönen för 2018

check_mark.png Skapa semesterberedning, ta ut semesterskuldlistan (gör årsavslut)