Tips inför årsskiftet

Här har vi samlat de hjälptexter som kan vara särskilt användbara vid årsskiftet:


Checklista - Bokföring

check_mark.png Kontrollera att du har bokat upp årets resultat på ett manuellt verifikat 

check_mark.png Skapa nytt räkenskapsår, välj den kontoplan du vill ha samt bokföringsmetod

check_mark.png Lås perioden när allt är klart och perioden ska stängas, du kan antingen välja att låsa det här manuellt eller per automatik via dina inställningar

check_mark.png Överför balanserna om dem inte stämmer, kan göras under register Kontoplan alternativt ta ut en Balansrapport

Nu ska samtlig information vara korrekt och du kan börja arbeta i ditt nya år.


check_mark.png Vid Kontantmetoden behöver man följa ovanstående steg samt årsomföra leverantörs- och kundfakturorChecklista - Fakturering

check_mark.png Har du utfört rot- eller rutarbete i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på för att din begäran om utbetalning ska bli rätt.
* De som har köpt rot- eller rutarbete i slutet av året måste tänka på vilken sida av årsskiftet arbetet betalas.
* Du och köparen måste också tänka på när arbetet utförs.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Checklista - Lager

check_mark.png Genomför en inventering av ditt Lager inför det nya året.


 

Checklista - Lön

Fortnox lön är automatiskt förberett med de nya reglerna gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med 2019.

Att göra

check_mark.png Avsluta lönekörningar för 2018
Alla lönekörningar behöver vara klara för att du ska kunna lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket eller rapportera till Fora.

check_mark.png Skapa nytt löneår
Du behöver skapa upp ett nytt löneår i ditt löneprogram. Detta för att du ska kunna betala ut lön till dina anställda för år 2019.

check_mark.png CSR förfrågan
Har du skickat in en CSR förfrågan till Skatteverket och fått svar är det dags att läsa in dem nu. Se till att allt för löneår 2018 är klart innan de läses in. Tänk också på att detta måste göras innan du skapar första löneutbetalningen för 2019.

check_mark.png Bilförmån
Bilförmånens värde bygger på schablonvärden från Skatteverket. Inför året 2019 behöver du därför se över så att förmånsvärdet stämmer.

check_mark.png Skapa januarilönen för 2019
När ovan punkter är gjorda är det dags att göra i ordning årets första lönebesked för 2019. Normalt lämnas reseräkningar för gjorda tjänsteresor i efterskott. Det kan innebära att reseräkningar för resor under december betalas ut i januari året därpå. Skulle de skattefria beloppen för traktamenten och bilersättning ändras mellan åren, är det det belopp som gäller för det år då resan genomfördes som ska betalas ut. Detsamma gäller exempelvis OB-tillägg.

check_mark.png Skapa semesterberedning och ta ut semesterskuldlistan (gör årsavslut)
Har du ett semesterårsavslut enligt kalenderår (januari-december) är det dags att göra ett semesterårsavslut. Tänk på att alla avvikelser som t.ex. semesteruttag, tjänstledighet eller annat som påverkar semesteråret finns registrerat i ditt löneprogram innan du gör ett semesterårsavslut.

 

Att rapportera

check_mark.png Rapportera till Fora
Fora administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsidas rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna kan lämnas in från och med 2 januari till och med 31 januari 2019.

check_mark.png Kontrolluppgifter
Se till att dina redovisade deklarationer för 2018 stämmer överens med kontrolluppgifterna för 2018 innan de lämnas in. Senast 31 januari 2019 ska de har kommit in till Skatteverket. Kontrolluppgifterna kan lämnas in via filöverföring eller via Skatteverkets e-tjänst. Om ditt företag påverkas av AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå sedan 2018-07-01, ska du skicka en kontrolluppgift för dessa anställda för hela 2018.

 

check_mark.png Lönekollen 2019 - Aktuella procentsatser och belopp för 2019
Här finner du en sammanställning över alla procentsatser och belopp som gäller för 2019.