Nyheter December 2017 Digital Byrå

Följ

Digital tjänst för kundfakturor att bokföra - Ny tjänst
En tjänst som visar när det finns ej bokförda kundfakturor finns nu tillgänglig. Tjänsten har en aktivitet - att bokföra. Aktiviteten uppdateras när kundfakturor skapas och klarmarkeras automatiskt när alla kundfakturor är bokförda.
Påminnelse och varningsdatum för tjänsten sätts i förhållande till kundfakturornas fakturadatum.

Kundfaktura.png

Massbearbetning på att avsluta tjänster
För att enklare avsluta tjänster finns nu möjligheten att sätta slutdatum på många tjänster samtidigt via massbearbetning. Det går också att ta bort slutdatum för åter ändra tjänsterna till löpande.
Funktionen nås genom markera en eller flera tjänster i tjänstervyn och därefter klicka på Massbearbetning över tabellen till höger och välja att att ändra slutdatum.

Massbearbetning.png

För att avsluta arbetet på valda tjänster väljs först Nytt slutdatum och därefter spara. Slutdatum sätts tidigast till samma värde som startdatum på respektive tjänst. För att ändra tjänsterna till löpande arbete väljs först Ta bort slutdatum och därefter spara.

NyttSlutdatum.png  TaBortSlutdatum.png


E-postadress för mappar under dokument
I dokument-fliken finns nu möjligheten att se mappens e-postadress för att på så sätt kunna skicka dokument direkt till mappen via e-post. Adressen visas endast om e-postfunktionen har har aktiverat under inställningar för Arkivplats.

Epost.pngFortnox Kvitto & Resa - Nya tjänster

I samband med lanseringen av Fortnox Kvitto & Resa kommer nu även två tjänster i Digital Byrå som visar när nya rapporter finns att hantera.

- Digital tjänst för Kvitto & Resa
Tjänsten Kvitto & Resa består av tre aktiviteter som visar när det finns rapporter att attestera, rapporter att skicka in och om det har inkommit felaktiga rapporter.
Varning och påminnelsedatum för tjänstens aktiviteter sätts utifrån när rapporten inkommit.


Kvitto_Resa.png
Tjänstens aktiviteter uppdateras automatiskt utifrån när rapporter inkommer och hanteras i Kvitto & Resa.- Digital tjänst för Fortnox Kvitto & Resa Plus
Tjänsten Kvitto & Resa Plus kompletterar tjänsten ovan med information om ofullständiga rapporter där förfallodatum närmar sig.

Bankintegrationen i Kvitto & Resa Plus kommer automatiskt att skapa upp rapporter för utlägg som görs med ett företagskort. De uppskapade rapporterna kommer att vara ofullständiga tills dess att de kompletteras då utläggen redovisas. Tjänstens aktivitet visar om det finns ofullständiga rapporter när kreditkortsfakturans förfallodatum närmar sig.

Varning och påminnelsedatum för tjänstens aktivitet sätts utifrån kreditkortsfakturans förfallodatum.


Kvitto_ResaPlus.png