Bilaga

Vill du skicka med en generell bilaga som försättsblad med dina fakturor kan du mejla den i PDF-format till Finans@Fortnox.se så lägger vi in den till dig. Detta kostar 1 kr per mejl och 2 kr för första sidan och 1 kr för resterande sidor.