Kontaktuppgifter

Följ

Under Nox Finans - Kontaktuppgifter hittar du de kontaktuppgifter Nox Finans använder då vi kommunicerar med dig, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till din kund.

Under rubriken Kontaktuppgifter på faktura / påminnelser finner du även de kontaktuppgifter som finns med på fakturan och eventuella påminnelser, dessa uppgifter lämnar vi ut till din kund vid förfrågan.


image1.jpg