Fortnox Användarstöd

Kontaktuppgifter

Under Fortnox Finans - Kontaktuppgifter hittar du de kontaktuppgifter Fortnox Finans använder då vi kommunicerar med dig, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till din kund.

Under rubriken Kontaktuppgifter på faktura / påminnelser finner du även de kontaktuppgifter som finns med på fakturan och eventuella påminnelser, dessa uppgifter lämnar vi ut till din kund vid förfrågan.

NY-Kontaktuppgifter_1.jpg