Fortnox Finans - Bank och bokföringsinställningar

När du använder Fortnox Finans blir det också till vårt bankgiro dina kunder betalar till.

Om du går in under Inställningar - Fakturering - Fortnox Finans - Bank- och bokföringsinställningar så fyller du i vilken bank, kontotyp och kontonummer ni vill att Fortnox Finans ska betala ut era inbetalningar till. Skulle ni någon gång ändra dessa uppgifter så ber vi er även mejla till ekonomi.finans@fortnox.se för att säkerställa att ändringen blivit gjord.

NY-Fortnox_Finans_-_Bank_och_bokfo_ringsinsta_llningar_1.png

Fortnox Finans hanterar in- och utbetalningar varje helgfri vardag och betalar ut till ditt klientmedelskonto i Fortnox så fort vi fått inbetalningen. Klientmedelskontot hittar du under Fakturering - Fortnox Finans - Kontoutdrag.

NY-Fortnox_Finans_-_Bank_och_bokfo_ringsinsta_llningar_2.png

Har du Fortnox bokföringslicens kommer Fortnox Finans även bokföra dina in- och utbetalningar och vi markerar även dina fakturor som betalda i Fortnox. Vi har lagt in de förvalda konto Fortnox Finans rekommenderar att bokföra på, men du kan när som helst ändra om du föredrar något annat konto.

NY-Fortnox_Finans_-_Bank_och_bokfo_ringsinsta_llningar_3.png