Återkalla faktura

Följ

Om du inte önskar gå vidare med en eller flera fakturor ska du återkalla dem innan tidsfristen gått ut. Det kostar 50 kr plus moms att återkalla en faktura plus den provision Nox Finans hade debiterat vid ett lyckat ärende. Nox Finans kan inte återuppta ett återkallat ärende och att det är därför viktigt att du meddelar kunden att betalning ska ske till eget konto och inte Nox Finans.