Fortnox Användarstöd

Betalningsföreläggande

Detta alternativ innebär att Fortnox Finans upprättar en ansökan om betalningsföreläggande och hanterar all kommunikation med Kronofogden tills dess att Kronofogden avslutar ärendet.

Hanteringen hos Kronofogden är uppdelad i två delar; inledningsvis fastställer Kronofogden skulden (meddelar utslag) och därefter gör kronofogden en tillgångsundersökning. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 680 kr plus moms och tas ut av dig när ansökan görs. Kostnaden läggs på Fordran och du får alltså tillbaka denna då din kund betalar, eller vid en lyckad utmätning. Om gäldenären inte betalar självmant, men skulden fastställs, kommer ärendet per automatik att lämnas över till verkställighetskontoren för tillgångsundersökning. Om Kronofogden inte hittar några tillgångar att mäta ut får du som sökande stå för en verkställighetskostnad om 600 kr exkl. moms.

Om du återkallar en fordran som har gått vidare till ansökan om betalningsföreläggande får du inte tillbaka avgiften för Kronofogden och Fortnox Finans fakturerar dig för påminnelse och räntekostnader som är kopplade till fakturorna.

Vill du ha mer information om Kronofogden, klicka här.