Finansiell historik

All finansiell historik kring dina skickade fakturor är samlad i en ruta som du kommer åt genom att klicka på "klubban", antingen inne på själva fakturan eller ute till höger i fakturalistan.

image2.png

I det fönster som då kommer upp finns det en ruta som heter Finansiell historik. Där kan du se ursprungligt belopp för fakturan, eventuella inbetalningar och tillkomna avgifter och aktuellt saldo.

NY-Finansiell_historik_1.png