Skicka fakturan via Nox Finans

Följ

Gå till menyn Kundfakturor och klicka på knappen "Skicka via Nox Finans" som du finner längst ner i högra hörnet. Du finner även samma möjlighet inne på en specifik faktura, längst ner till höger.

image1.png

Du kommer då till följande vy där du markerar de fakturor som du vill skicka via Nox Finans. I rullgardinsmenyn "Fakturafilter" kan du välja om du enbart vill visa de fakturor som inte skrivits ut och skickats till kund sedan tidigare. Du kan också välja om du enbart vill visa de fakturor du dolt genom papperskorgen som du hittar längst ut till höger på varje rad.

image3.png


Status genom färgmarkering
Som du ser har fakturorna olika färg och status. De som är gröna är godkända att skicka via Nox Finans. De gula är godkända men har en varning längst ut till höger på raden. Det kan till exempel vara att det saknas någon uppgift på kunden eller fakturan. De gula fakturorna går att skicka via Nox Finans, men om du har möjlighet bör du komplettera uppgifterna innan du skickar dem. De röda fakturorna är inte godkända att skicka via Nox Finans. Det kan till exempel bero på att det saknas adress på fakturan. Komplettera uppgifterna och klicka sedan på verktyget "Skicka via Nox Finans" igen så kommer fakturan har ändrat status till godkänd.
När du markerat de fakturor du vill att Nox Finans ska hantera klickar du på den gröna knappen Skicka som du hittar nere i högra hörnet. Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är godkänd och kommer att hanteras av Nox Finans. Det kan ta ett par minuter innan du får detta bekräftelsemeddelande.

image4.png

För att kunna skicka en faktura via Nox Finans måste följande kriterier uppfyllas:

* Fakturan måste ha ett saldo som är större än 0 kr.
* Är det en husfaktura måste saldot vara större än det avdragsgilla beloppet.
* Fakturan får inte vara makulerad.
* Fakturan får inte vara markerad som “Ej klar”.
* Det får inte vara en kontantfaktura.
* Det får inte vara en räntefaktura.
* Valutan måste vara i SEK.
* Fakturan måste ha ett betalningsvillkor som är aktivt i Nox Finans (se Inställningar - Fakturering - Nox Finans).
* Fakturadatum får inte vara längre fram än dagens datum, d.v.s. i framtiden.
* Fakturan måste ha ett kundnamn.
* Fakturan måste ha en fakturaadress med postnummer och ort.

I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat via Nox Finans. Dessa är markerade med en klubba längst ut till höger på fakturaraden. Klickar du på ikonen hittar du mer information om fakturan och dess status hos Nox Finans.

image2.png

Nedan ser du ett exempel på hur en faktura som är skickad via Nox Finans kan se ut:

2017-12-04_11_08_02-b426af4a-3830-45ff-8511-16c111a98f3c.png