Fortnox Användarstöd

Efterbevakning

Tjänsten efterbevakning innebär att Fortnox Finans bevakar din kunds ekonomiska situation och kontinuerligt påminner kunden om att skulden är obetald. Fortnox Finans kan också göra bedömningen att kravet ska skickas till Kronofogden och hanterar då all administration hänförligt dit. Till skillnad från alternativet Kronofogden ovan står Fortnox Finans för alla kostnader som hänför sig till bevakningen av ärendet. Det gäller även avvikelsehantering i form av t ex konkurser och skuldsanering. Tjänsten är alltså helt provisionsbaserad och utöver ränta och avgifter behåller Fortnox Finans 20% av lyckat indrivet kapital.

Observera att ifall du väljer att återkalla en faktura som är på efterbevakning så debiteras du avgifter som motsvarar ett lyckat uppdrag.