Föräldraledighet per barn

Följ

Föräldraledighet under tid då föräldrapenning betalas ut i samband med barns födelse eller adoption är semesterlönegrundande i totalt 120 kalenderdagar för varje födsel och per förälder oberoende av semesterår. Vid t.ex tvillingfödsel är det endast totalt 120 dagar som är semesterlönegrundande per förälder.

För en förälder som har beslut om ensam vårdnad är 180 dagar semesterlönegrundande.

För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn under Register - Personal på fliken Semester i Fortnox lön vid Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet.

I vårt exempel har vi lagt in barnets namn med födelseår och månad i kolumnen Barn så vi kan hålla reda på hur många av föräldraledighetsdagarna som är semesterlönegrundande. Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.


3.22_-_Lo_n_-_Fo_ra_ldraledighet_insta_llning.png

Under Beviljade dagar anger du hur många semesterlönegrundande dagar som gäller per barn.
På Ingående uttagna dagar fyller du i om det finns semesterlönegrundande föräldralediga dagar den anställde ha tagit ut tidigare och som inte finns registrerade i Kalendariet i Fortnox lön.
Uttagna dagar visar så många semesterlönegrundande föräldralediga dagar som finns registrerade i kalendariet på den anställde i Fortnox lön.

Totalt uttagna dagar summerar Ingående uttagna dagar med Uttagna dagarna, när Totalt uttagna dagar har kommit upp i samma antal som Beviljade dagar så övergår kommande föräldraledighet att vara Ej semesterlönegrundande.

image3.png
När du har registrerat Barn på den anställde i personalregistret så ska ni ange vilket barn föräldraledigheten avser när ni registrerar föräldraledighet som frånvaro i kalendariet.

3.22_-_Fo_ra_ldrasledighet_registrera_barn_i_fra_nvaro.png

 

Obs! Det är inte tvingande att ha anställdas barn upplagda i Fortnox Lön eller Fortnox Lön Plus. Detta är en funktion som hjälper dig att hålla reda på hur många dagar som är semesterlönegrundande. Väljer man att inte lägga upp anställdas barn på den anställde och registrerar föräldraledighet så blir alla dagar semestergrundande.