Nyheter Oktober 2017 Digital Byrå

Följ

Nytt val - Klarmarkera momsunderlag automatiskt - Förändring

image6.png

Nu finns det ett nytt val på tjänsten Momsunderlag som gör det möjligt att klarmarkera tjänstens aktivitet automatiskt när klientens momsrapport godkänns.


Digital tjänst för Husarbete - Ny tjänst

image3.png
En ny tjänst som visar när det finns utbetalning för husarbete att ansöka hos skatteverket har lagts till i Digital Byrå. Tjänsten övervakar när en faktura med husarbete betald och bokförd och visar då att det finns ansökningar att göra under husarbete på kundfakturor.


Val för faktura vid skapande av klient

image5.png

För att ha möjlighet att styra val för fakturering vid uppläggning av nya klienter har en inställning skapats som gör det möjligt att låsa valet. Inställningen, som är tillgänglig för systemadministratör, gör det möjligt att låta val för fakturering vara valbart eller att låsa fakturering till byrån eller klienten.

image2.png


Låta program/systemadministratör se samtliga klienter
För att funktionaliteten inte ska skilja sig från klienthanteraren har en förändring gjorts som innebär att användare som är systemadministratör eller progamadministratör för Digital Byrå kommer att se alla klienter i klientlistan i Digital Byrå. Åtkomst och behörighet till klienterna behöver dock läggas till som vanligt för att få åtkomst till klienten.


Visa fler aktiviteter
I aktivitetslistan går det nu att välja att visa fler aktiviteter när man kommer till slutet på listan. Tidigare visades ett meddelande om att fler aktiviteter finns om det fanns fler aktiviteter än de som visades.

image1.png