Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Korrigera felaktig periodisering

Om du har strykt periodiseringsverifikat som du anser varit felaktiga behöver du återställa den/de till hur bokningen/bokningarna såg ut ursprungligen. 

1. Skapa en kreditfaktura på leverantörs-/kundfakturan eller gör ett ändringsverifikat.

2. Periodisera denna på samma sätt som originalfakturan fast omvänt.

3. Genomför lika många periodiseringar som du genomfört på originalet.

4. Ta bort de “Ej genomförda” periodiseringarna.