Fortnox Användarstöd

Registrera kundinbetalning i utländsk valuta

När du ska registrera en kundinbetalning i någon annan valuta än SEK kan du behöva hantera en valutakursdifferens. I övrigt är det samma tillvägagångssätt som när du registrerar en inbetalning i svenska kronor, det vill säga du kan registrera betalningen i fliken Inbetalningar eller direkt på den aktuella fakturan. Under inbetalningsfliken har du möjlighet att få inbetalningsfiler inlästa automatiskt via en bankintegration, alternativt kan du läsa in filer manuellt. Här kan du också registrera betalningar på flera fakturor samtidigt.

Film: Registrera inbetalning i utländsk valuta i Fortnox Fakturering

 

Slutbetalning

För slutbetalning av en faktura i utländsk valuta till ett bankkonto i SEK fyller du i hur mycket som betalats ut i SEK i kolumnen Betalt SEK. Då räknas kursen om och valutakursdifferensen räknas automatiskt fram. Den summan bokas då automatiskt upp enligt de förvalda kontona för valutakursdifferens. 

 

Delbetalning

Ska du registrera en delbetalning på en faktura i utländsk valuta från ett bankkonto i SEK skriver du istället in beloppet som du betalat ut i den utländska valutan i kolumnen Betalt. Du ändrar alltså inte i kolumnen Betalt SEK. Om du exempelvis har en faktura på 100 EUR men din kund har bara betalat 75 EUR så skriver du 75 i kolumnen Betalt. Välj sedan betalsätt och klicka på Bokför. Då kommer fakturans saldo att minska och den ligger kvar i fakturalistan som obetald. 

 

Bortskrivning av t.ex. påminnelseavgift

Om fakturans saldo inte stämmer överens med inbetalningen kan du göra en bortskrivning, t.ex. om din kund betalat en bankavgift eller en påminnelseavgift. Vid en påminnelseavgift fyller du i hur mycket din kund betalat totalt i kolumnen Betalt SEK och klickar sedan på B:et längst ut på fakturaraden. Du får då upp bortskrivningsrutan där du först väljer vilket konto du vill boka avvikelsen på. Skriv sedan värdet på påminnelseavgiften i kolumnen Belopp, exempelvis 45 kronor. Då påminnelseavgiften är inkluderad i det belopp din kund betalat in ska påminnelseavgiften anges med minustecken eftersom det är en kreditpost i bokföringen, då krediteras det konto du valt som avvikelsekonto. Längst ner i bortskrivningsrutan har du ett kontrollfält där du kontrollerar så att betalningen stämmer överens med det som betalats in. Klicka sedan på Spara så kommer du tillbaka till inbetalningsvyn och kan bokföra betalningarna. Fakturans kvarvarande saldo kommer då bli noll och den blir alltså slutbetald. 

 

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning i utländsk valuta