De fem vanligaste frågorna (FAQ)

Följ

Fråga: Hur aktiverar jag automatisk koppling till banken?

Svar: För att aktivera en automatisk koppling krävs det att det finns en sådan mellan Fortnox och din bank. För att läsa mer, klicka på kom-igång avsnittet för din bank som du hittar här.

 

Fråga: Vad är avgiftskod?

Svar: Avgiftskod är vem som ska hantera de eventuella avgifter som uppstår i och med att en faktura betalas. Detta ställer du in på leverantören, läs mer om detta här.

 

Fråga: Varför går betalningarna till leverantörens plusgiro och inte bankgiro?

Svar: Om din leverantör fyllts i med både plusgiro, bankgiro och clearingnummer + kontonummer kommer din bank välja det billigaste alternativet. Om avsändarkontot är ett bankgiro, kommer bankgiro att väljas. Är avsändarkontot istället plusgiro, kommer plusgiro att väljas till leverantören. Vill du styra vilket som används, se till att endast ett av Bankgiro, Plusgiro eller clearingnummer + kontonummer är inlagt på leverantören under Register - Leverantörer.

 

Fråga: Hur gör jag för att en kreditfaktura ska ligga för bevakning hos banken?

Svar: Bevakning av kreditfakturor är endast möjligt med LB-fil, i och med det nya filformatet ISO20022 som introduceras med SEPA försvinner denna hantering. Det finns därför hjälpfunktioner i Fortnox för att enklare hantera kreditfakturor, läs mer om detta här.

 

Fråga: Jag har automatisk filhantering till min bank men får jag ingen fil till utbetalningar eller inbetalningar, vad kan man göra för att lösa det?

Svar: Om det är så att det har skickats en utbetalnings- eller inbetalningsfil från banken som inte har kunnat läsas in i Fortnox av någon särskild anledning, så får du alltid en notis om detta i Fortnox. Har du inte fått någon notis kan du först kontrollera om automatisk koppling verkligen slagits på på ditt bankkonto under register. Om du vill få hjälp av vår supportavdelning för att utreda vidare varför ingen fil lästs in hos dig, kontakta oss via formuläret i programmet.