Fortnox Användarstöd

Filformat för betalningar

Från Fortnox till banken

Vilken betalfil som genereras beror på vilken bank som valts eller vilka andra särskilda inställningar som gjorts på bankkontot i bankkontoregistret:

 • LB-fil för leverantörsbetalningar, inrikes
 • SISU/UTLI/SPISU för leverantörsbetalningar, utrikes som hanteras inne i Fortnox LB-fil
 • PO3-fil för leverantörsbetalningar (Nordea)
 • ISO20022 (Pain.001) för leverantörsbetalningar (Handelsbanken och SEB)
 • KI för Löneutbetalningar
 • SUS för Löneutbetalningar (Swedbank)
 • BG Autogiro - Ny Fillayout för Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

 

Från banken till Fortnox

Olika banker tillhandahåller olika filer, samtliga nedan kan dras och släppas i respektive flik i Fortnox: 

 • LBR-fil, LB-återrapporteringsfil kallas ibland även för leverantörsbetalningar återredovisning
 • ISO20022 (Camt.053) för återrapportering av leverantörsbetalningar
 • BgMax-fil för inbetalningar
 • Total IN för inbetalningar
 • DA1-fil för återrapportering av utbetalningar
 • BG Autogiro - Ny Fillayout för återrapportering Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag
 • PTX eller PTO för kontoutdrag (Danske Bank)
 • CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag (Handelsbanken)
 • CSV för kontoutdrag (SEB)
 • FS1 för kontoutdrag (Nordea)