Fortnox Användarstöd

Bankkontoregister

 

I registret bankkonton väljer du hur du vill arbeta med dina betalningar och vilka bankkonton du vill hantera inne i Fortnox. Detta är en central plats i Fortnox som används bland annat för vilken bankinformation du vill ha för din koppling mot banken, vad som skall stå på dina kundfakturor eller vilket bankkonto dina leverantörsfakturor eller löner skall betalas ut ifrån.

För att komma till bankkontoregistret klickar du på register uppe till höger och väljer Bankkonton.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra bankkonto.

Ser du inte bankkonton kan det bero på att du saknar behörighet och behöver då få behörigheten för Inställningar tillagd på någon av licenserna för Bokföring, Fakturering, Lön eller Autogiro. 

1.png

Flera bankkonton

Du kan ha automatisk bankkoppling för flera bankkonton samtidigt och få information om vilket bankkonto banktransaktionen som registrerats automatiskt gäller. Du kan även stämma av de olika kontoutdragen mot olika bokföringskonton samt välja vilket bankkonto en utbetalning skall göras ifrån.

Det går även att lägga upp och skicka betalningar för valutakonton, det finns dock begränsningar i den processen som kräver manuell bokföring av återrapporteringen vilket du kan läsa mer om här: Registrera leverantörsbetalningar i utländsk valuta


När du lagt upp flera bankkonton har du nu även möjlighet att välja vilket bankkonto som skall vara förvalt för respektive betalflöde som du kan administrera i Fortnox:

  • Det bankkonto som du vill betala dina leverantörsfakturor med genom att skicka eller skapa betalfil väljer du som huvudkonto
  • Det bankkonto som skall användas till dina offert-, order- och fakturamallar väljer du som konto för kundfaktura
  • Det bankkonto som skall användas vid löneutbetalningar väljer du som konto för lön.
  • Det bankkonto som skall användas för medgivanden och betalningsuppdrag väljer du som konto för autogiro

2.jpg

Skapa nytt bankkonto

För att skapa ett bankkonto väljer du Skapa ny där du börjar med att välja en benämning på ditt bankkonto för att i Fortnox hålla reda på vilket bankkonto som används för vad. Därefter fyller du i vilken bank du använder dig av, detta styr bland annat vilka betalfiler som Fortnox skall använda sig av i din koppling mot banken. Väljer du annan bank skapas en LB-fil för inrikesbetalningar och du kan välja bank vid utlandsbetalning som styr vilken betalfil som skall användas om du gör en utlandsbetalning.

3.png

Om du fyllt i Bankgiro så används det bland annat på dina kundfakturor samt om du gör betalningar med LB-fil eller betalar ut löner med KI-fil.

Om du fyllt i Plusgiro så används det på motsvarande sätt på kundfakturan samt för betalningar med Nordeas PO3-fil.

Använder du Fortnox Autogiro behöver du fylla i ditt kundnummer hos Bankgirot. Kontakta din bank eller Bankgirot om du är osäker på vilket kundnummer du har.

IBAN och BIC används också för att ange hur du tar emot betalningar från utlandet samt för att göra betalningar med ISO20022-filer. 
IBAN står för International Bank Account Number och kan bestå av upp till 34 tecken. Iban inleds med landskoden, t.ex. SE för Sverige följt av två kontrollsiffror som baseras på övriga och måste uppfylla kraven för att kunna sparas i Fortnox. Därefter anger tre siffror vilken bank det är följt av i Sverige 17 siffror som består av kontonumret inom banken och utfyllt med nollor till vänster.
BIC står för Business Identifier Code och är en fastställd internationell standard som tidigare kallades för SWIFT‑kod. En BIC‑kod består alltid av åtta eller elva tecken, där de första sex är versaler (stora bokstäver). I bankkontoregistret kommer BIC alltid formateras till versaler enligt internationell standard. Detta för att säkerställa att rätt information läggs in i Fortnox, för att exempelvis bankfiler och kundfakturor ska få korrekt information.

För en automatisk koppling mellan din bank och Fortnox behöver du först ansluta en sådan koppling med din bank. För mer information vilka möjligheter som finns och hur du går till väga, se Kom igång-guiden för din bank. För vissa banker initieras anslutningen via en länk som visas när du valt bank på ditt bankkonto. Då visas även vilka bankflöden som du kan automatisera för din bank. Denna inställning styr alltså om filen skall tas emot automatiskt i Fortnox samt ifall den skall skickas eller skapas manuellt ifrån Fortnox. Det är därför viktigt att ställa in dessa på att hanteras automatiskt om det inte är så att du av någon särskild anledning inte önskar att använda dig av denna möjlighet.

Glöm inte att avsluta med att spara.