Fortnox Användarstöd

Betala ut löner

Skicka eller skapa löneutbetalningar
När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. För vissa banker kan du skicka löneutbetalningarna direkt till internetbanken. För övriga kan du genom att skapa bankfiler med löneutbetalningarna ladda upp löneutbetalningarna på din internetbank. I lönekörning väljer du Skicka eller Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan. För mer information om hur du gör lönekörningar, se Kom-igång med Fortnox Lön.

 

Ställ in bankfiler
Det första du behöver göra är att skapa det bankkonto som du vill göra löneutbetalningarna ifrån. Där behöver du ange vilken bank ni använder er utav. För att kunna göra löneutbetalningar till banken via KI-fil behöver du fylla i ert kundnummer hos Bankgirot.  

1.png

 Fyll också i ert Bankgiro eller om ni har Nordea, ert Plusgiro.

2.png

Om du har Swedbank som bank så kan du även göra löneutbetalningar med SUS-fil. För att använda SUS-fil till Swedbank måste detta ingå i ditt avtal med banken, för att läsa mer om SUS-bankfiler, klicka här.

3.png