Fortnox Användarstöd

Hämta kontoutdrag för Stäm av konto

Du kan snabbt och smidigt hämta kontoutdraget och ladda in banktransaktionerna i Stäm av konto för Handelsbanken, SEB, Swedbank, Danske Bank och Nordea. Nedan kan du läsa mer om hur du går till väga för respektive bank.

Kontoutdraget hanterar du under fliken Stäm av konto där du enkelt kan stämma av dem mot bokföringen eller bokföra det som saknas.

OBS! Tänk på att det är endast bankfiler från SEK konton, det är EJ möjligt med valutakonton.

 

Handelsbanken

För Handelsbanken kan du automatiskt få kontoutdraget inläst i stäm av konto om du har anslutit bankkopplingen med Handelsbankens tjänst Bankintegration, se Kom igång med Handelsbanken.

Från Handelsbanken kan du även exportera kontoutdraget Transaktioner för att dra och släppa in under fliken stäm av konto i Fortnox. Gör så här för att exportera filen:
1. Logga in på internetbanken företag och gå till "Kontoinformation" - "Kontotransaktioner".

sta_m-av-konto-handelsbanken.jpg


2. Välj konto och bokföringsintervall. Klicka på "Visa" och sedan på "Export".
3. En ny ruta visas där du väljer vilka kolumner som ska exporteras.
OBS! För att det ska fungera att läsa in filen till Fortnox ska alla urval vara ibockade. Avgränsare ska vara Semikolon, och Decimalavskiljare ska vara Komma. (Dessa alternativ bör vara förvalda)

sta_m-av-konto-handelsbanken-2.jpg


4. Klicka på "Export" och spara ner filen, som skapas som en .txt-fil. Den kan nu läsas in under Stäm av konto i Fortnox.

Har du automatisk koppling till Handelsbanken kan du få dina avstämningsfiler per automatik in i funktionen Stäm av konto. Vill du läsa mer om den automatiska kopplingen, klicka här: Kom igång med Handelsbanken

 

SEB

Från SEB kan du använda kontoutdraget kontohändelser i csv-format för att dra och släppa in under fliken Stäm av konto i Fortnox. För att ladda ner en transaktionsfil från SEB går du in på "Kontohändelser" och väljer vilket konto samt vilken period du vill ta ut filen på. Klicka på "Spara kontohändelse" och välj "CSV" och "Semikolon" som fältavgränsare. Avsluta med att spara filen. 

 

SEB_avst_mningsfil.png

Har du frågor kring beställningen av filer från din internetbank finner du kontaktuppgifter till SEB här

 

Swedbank

Från Swedbank kan du använda kontoutdraget "Transaktionsrapport" i txt-format för att dra och släppa in under fliken Stäm av konto i Fortnox. I Swedbanks Internetbank går du först in på det bankkonto du vill stämma av. Klicka sedan på menyvalet "Beställa rapporter" och markera att det är en transaktionsrapport du vill ha. Fyll sedan i period och klicka på "Beställ". 

 

Swedbank_avst_mningsfil.PNG

Under "Beställda rapporter" kan du hämta filen och spara ner den på din dator. Filen ska vara i txt-format.


fil_f_r_st_m_av_konto.png

Har du frågor kring beställningen av filer från din internetbank finner du kontaktuppgifter till Swedbank här

 

Danske Bank

Från Danske Bank kan du använda kontoutdraget PTX i txt-format för att dra och släppa in under fliken Stäm av konto i Fortnox. Du kan beställa filen på Danske Banks internetbank District. Börja med att klicka på "Filer" i menyn till vänster och välj sedan "Skapa Filbeställning".

Här anger du vad du vill att filen ska heta och vilken filtyp den ska ha. Vi rekommenderar att du väljer filtyp "Transaktioner för avprickning" (PTX). Det fungerar även med filtypen PTO. Välj sedan vilket konto du vill hämta transaktionerna ifrån.

Under delen för Beställningskriterier väljer du att filformatet ska vara kommaseparerat. Fyll sedan i vilket datum filen ska skapas samt datum för vilken period du vill stämma av. Avslutningsvis väljer du att filen ska hämtas via "PC Uppkoppling" och klickar på "OK". 


danske5.png
Du kommer då till "Visa filbeställningar" där du markerar den beställda filen och klickar på "Hämta filer". För att kunna ladda ner filen får du skriva i ditt användarnamn och lösenord i rutan som då kommer upp. 

Har du frågor kring beställningen av filer från din internetbank finner du kontaktuppgifter till Danske Bank här


danske9.png


Nordea

För Nordea behöver du hämta en FS1-fil. Den får du kostnadsfritt i den automatiska kopplingen med Nordea, se Kom-igång med Nordea. Du kan även få den via Nordeas egna filtjänst GiroLink.