Fördelningsmallar, fördela lön på kostnadsställe/projekt

Följ

Obs! Denna funktion finns endast i programversionen Fortnox Lön Plus


Behöver du fördela lön på dina anställda utifrån kostnadsställe och projekt så finns det möjlighet till det om du arbetar i Fortnox Lön Plus. Fördelning på lön kan användas då man till exempel har anställda som fördelar sin tid på olika projekt eller om man på företaget fördelar sin tid mellan två avdelningar. För att kunna arbeta med att ha en stående fördelning är dessa fördelningsmallar bra att använda sig av och kan då läggas upp direkt på personalkortet.


Inställningar

Bokföringsinställningar
Möjligheten till att skapa fördelning aktiverar du under bokföringsinställningarna. 

3.22_-_Lo_n-_Bokfo_ringsinsta_llningar.png


Kostnadsställe och projekt
En annan förutsättning för fördelningen är att du har aktiverat att du använder kostnadsställe och projekt under inställningarna för kostnadsställe och projekt.

Kostnadssta_llen.png

Projekt.png

Behöver du lägga till och skapa nya kostnadsställen gör du detta under Register - Kostnadsställen.
Vill du läsa mer om hur du skapar nya kostnadsställen, klicka här

3.22_-_Lo_n_-_Kostnadssta_llen.png

Behöver du lägga till och skapa nya projekt gör du detta under Register - Projekt.
Vill du läsa mer om hur du skapa nya Projekt, klicka här.


Kontoplan
Fördelningen kommer bara med om det projekt och kostnadsställe är tillåtet på det aktuella kontot. För att se till att de konton du använder dig av tillåter detta kontrollerar du dina konton under Register - Kontoplan.

3.22_-_Lo_n_-_kontoplan.png
Fördelningsmallar
För att skapa fördelningsmallar går du in på Inställningar - Lön - Fördelningsmallar. Genom att klicka på den oranga knappen Skapa ny, lägger du upp en ny fördelningsmall. Ge den en benämning, ställ in om den ska fördelas på Kontonummer, Kostnadsställe och eller Projekt. Därefter fyller du i de kontonummer, kostnadsställe och projekt som det ska fördelas på och procentsatsen som ska fördelas på varje rad.

Obs!
Tänk på att fördelningens totalsumma måste uppgå till 100% för att du ska kunna spara din fördelningsmall.

3.22_-_Fo_rdelningsmallar_1.png

Dina fördelningsmallar samlas i inställningarna och via drop-down listen ovanför fälten kan du se dem och välja vilken den du vill se för att redigera eller radera den.


Tillämpning
När du har skapat dina fördelningsmallar har du möjlighet att lägga in dessa fördelningsmallar på dina anställda. Detta görs på fliken Anställning på personalkortet på den anställde i personalregistret. Väljer du in den där kommer fördelningsmallen att följa med till lönebeskedet då en lönekörning skapas.

3.22_-_Lo_n_-_Fo_rdelningsnyckel_pa__personalkortet.png