Fortnox Användarstöd

Fördelningsmallar, fördela lön på kostnadsställe/projekt

Behöver du fördela lön på dina anställda utifrån kostnadsställe och projekt så finns det möjlighet till det om du arbetar i Fortnox Lön. Fördelning på lön kan användas då man till exempel har anställda som fördelar sin tid på olika projekt eller om man på företaget fördelar sin tid mellan två avdelningar. För att kunna arbeta med en stående fördelning är dessa fördelningsmallar bra att använda sig av och kan då läggas upp direkt på personalkortet.

 

Inställningar

Bokföringsinställningar

Möjligheten till att skapa fördelning aktiverar du under bokföringsinställningarna. 

01.png

 

Kostnadsställe och projekt

En annan förutsättning för fördelningen är att du har aktiverat att du använder kostnadsställe och projekt under inställningarna för kostnadsställe och projekt.

02.png

03.png

Behöver du lägga till och skapa nya kostnadsställen gör du detta under Register - Kostnadsställen.
Här kan du läsa mer om hur du skapar nya kostnadsställen: Skapa kostnadsställe

04.png

 

Behöver du lägga till och skapa nya projekt gör du detta under Register - Projekt.
Här kan du läsa mer om hur du skapar nya Projekt: Projekt

 

Kontoplan

Fördelningen kommer bara med om det projekt och kostnadsställe är tillåtet på det aktuella kontot. För att se till att de konton du använder dig av tillåter detta kontrollerar du dina konton under Register - Kontoplan.05.png

 

Fördelningsmallar

För att skapa fördelningsmallar går du in på Inställningar - Lön - Fördelningsmallar. Genom att klicka på knappen Skapa ny, lägger du upp en ny fördelningsmall. Ge den en benämning, ställ in om den ska fördelas på Kontonummer, Kostnadsställe och eller Projekt. Därefter fyller du i de kontonummer, kostnadsställe och projekt som det ska fördelas på och procentsatsen som ska fördelas på varje rad.

Obs!
Tänk på att fördelningens totalsumma måste uppgå till 100% för att du ska kunna spara din fördelningsmall.06.png

Dina fördelningsmallar samlas i inställningarna och via drop-down listen ovanför fälten kan du se dem och välja vilken den du vill se för att redigera eller radera den.

 

 

Tillämpning

När du har skapat dina fördelningsmallar har du möjlighet att lägga in dessa fördelningsmallar på dina anställda. Detta görs på fliken Anställning på personalkortet på den anställde i personalregistret. Väljer du in den där kommer fördelningsmallen att följa med till lönebeskedet då en lönekörning skapas.07.png