Fortnox Användarstöd

Registrera utlägg/reseräkningar på webben Kvitto & Resa

I Fortnox Kvitto & resa kan du registrera utlägg på både webben och i appen för representation, milersättning och traktamente. Dessutom har du en översikt med alla dina rapporter samt meddelanden och personliga inställningar.

För att se hur du registrerar i appen se Registrera utlägg/reseräkningar app

 

Maila in kvitton

Om du får kvitton till din mejl kan du enkelt vidarebefordra dessa till kvitto@fortnox.se. Tänk på att du måste skicka kvittot från en mejladress som är kopplad till ditt konto. Du kan lägga till fler mejladresser under inställningar i privat läge. För att komma till privat läge klicka på Organisation upp till vänster och välj Privat läge.

 

Logga in och kom igång

Gå till Fortnox och klicka på Logga in högst upp i det högra hörnet.


Kvitto___Resa_inne_i_Fortnox.png

 

Översikt är den första sidan som syns efter att du har loggat in. Här ges en överskådlig bild över dina pågående utlägg till höger och om du skapat några rapporter som ännu inte skickats in till vänster.

O_versikt-webben.png

 

Registrera utlägg

Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.

Nytt_utla_gg-plustecknet.png


I rutan Underlag för utlägg lägger du till kvittot.
När kvittot har tolkats har du möjlighet att redigera övrig information. 

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.14.40.png

Vilka informationsfält du har möjlighet att fylla i och eller är tvungen att fylla i sätts upp av administratören för er organisation. Är du osäker – kontakta er administratör.

OBS! Om organisationen använder sig av kontrollnummer finns ett unikt nummer för varje registrering (numret i fältet till vänster på sidan). Skriv detta på kvittot innan det fotograferas.

 

Registrera representationsutlägg

Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.
I rutan Underlag för utlägg lägger du till kvittot som då kommer tolkas. 
Fyll i information om utlägget till höger. Här behöver du ange vilken typ av representation. Fyll i om det ingick starksprit, vin eller starköl i representationen. Du avslutar sedan med att ange vilka som deltog under Gäster.

underlag-fo_r-utla_gg.png

För att läsa mer om hur representation beräknas, se Djupare förklaring representation.

 

Registrera ny milersättning

Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Ny milersättning.
Fyll i information om milersättning.

Ersättning per kilometer samt valbara biltyper sätts upp av organisationen. Är du osäker? Kontakta administratören på din organisation.

 

Registrera traktamente

Inrikes traktamente

Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
Välj kategorin för Traktamente inrikes.
Fyll i informationen kring din resa. Vid traktamente inrikes behöver du ange resmål samt tid då resan påbörjades och avslutades.
Under Kost och logi, anger du de utgifter som företaget bekostat åt dig för att traktamentet ska beräknas ut skattemässigt korrekt. Logi är det vanligt att företaget bekostar och det är därför redan markerat.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.21.36.png

Utrikes traktamente

Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
Välj kategorin för Traktamente utrikes.
Fyll i informationen kring din resa. Vid traktamente utrikes behöver du ange när resan påbörjades i Sverige, var du reste samt ankomsttid till destinationen. Slutligen fyller du i avgångstid från landet du besökt samt när resan avslutades i Sverige. Det går även att lägga till ytterligare resmål om fler länder besöktes.
Efter att du fyllt i dessa datum och tidpunkt för din resa får du möjlighet att ange kost och logi. Ange de utgifter som företaget bekostat åt dig för att traktamentet ska beräknas ut skattemässigt korrekt genom att klicka i fälten. Logi är det vanligt att företaget bekostar och det är därför redan markerat.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.24.39.png

Skicka in reseräkningar

Hur du skickar in reseräkningar kan du läsa om här: Skicka in rapporter