Registrera utlägg på webben

I Fortnox Kvitto & resa kan du registrera utlägg på både webben och i appen för representation, milersättning och traktamente. Dessutom har du en översikt med alla dina rapporter samt meddelanden och personliga inställningar.

 

Logga in och kom igång

Gå till Fortnox och klicka på Logga in högst upp i det högra hörnet.


Kvitto___Resa_inne_i_Fortnox.png

Översikt är den första sidan som syns efter att du har loggat in. Här ges en överskådlig bild över dina pågående utlägg till höger och om du skapat några rapporter som ännu inte skickats in till vänster.

O_versikt-webben.png

Registrera utlägg

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.

Nytt_utla_gg-plustecknet.png


• I rutan Underlag för utlägg lägger du till kvittot.
• Fyll i information om utlägget till höger. (Har inte tjänsten valt kategori uppmanas du att välja kategori manuellt.)

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.14.40.png

Vilka informationsfält du har möjlighet att fylla i och eller är tvungen att fylla i sätts upp av administratören för er organisation. Är du osäker – kontakta er administratör.

OBS! Om organisationen använder sig av kontrollnummer finns ett unikt nummer för varje registrering numret i fältet till vänster på sidan. Skriv detta på kvittot innan det fotograferas.

Registrera representationsutlägg

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.
• Välj utläggskategori längst ner i listan under Representation beroende på om det är intern eller extern representation.
• I rutan Underlag för utlägg lägger du till kvittot.
• Fyll i information om utlägget till vänster. Här behöver du ange vilken typ av representation. Fyll i om det ingick starksprit, vin eller starköl i representationen. Du avslutar sedan med att ange vilka som deltog under Gäster

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.14.40.png

Registrera ny milersättning

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Ny milersättning.
• Fyll i information om milersättning.

Ersättning per kilometer samt valbara biltyper sätts upp av organisationen. Är du osäker? Kontakta administratören på din organisation.

Registrera traktamente

Inrikes traktamente

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
• Välj kategorin för traktamente inrikes.
• Fyll i informationen kring din resa. Vid traktamente inrikes behöver du ange resmål samt tid då resan påbörjades och avslutades.
• Under Kost och logi, anger du de utgifter som företaget bekostat åt dig för att traktamentet ska beräknas ut skattemässigt korrekt. Logi är det vanligt att företaget bekostar och det är därför redan markerat.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.21.36.png

Utrikes traktamente

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
• Välj kategorin för traktamente utrikes.
• Fyll i informationen kring din resa. Vid traktamente utrikes behöver du ange när resan påbörjades i Sverige, var du reste samt ankomsttid till destinationen. Slutligen fyller du i avgångstid från landet du besökt samt när resan avslutades i Sverige. Det går även att lägga till ytterligare resmål om fler länder besöktes.
• Efter att du fyllt i dessa datum och tidpunkt för din resa får du möjlighet att ange kost och logi. Ange de utgifter som företaget bekostat åt dig för att traktamentet ska beräknas ut skattemässigt korrekt genom att klicka i fälten. Logi är det vanligt att företaget bekostar och det är därför redan markerat.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.24.39.png

Skicka in utlägg

Utläggen sparas på ditt personliga konto och du hittar dem under Översikt till vänster på sidan under Pågående utlägg. Efter att du registrerat och sparat ett flertal utlägg under en viss tidsperiod eller också under en viss aktivitet (ex. ett intervall på en månad eller under en tjänsterresa) är det dags att skicka in dina utlägg. I exemplet enligt bilden nedan ser du att vi har fyra pågående utlägg sparade men som ännu inte skickats in till arbetsgivaren.
• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt.

Pa_ga_ende_utla_gg.png

• Välj Skapa utläggsrapport.

Skapa_utla_ggsrapport.png

• Fyll i rapportinformation och klicka i de utlägg som ska ingå i rapporten.

Utla_ggsrapport.png

• Klicka på Förhandsgranska för att få upp en förhandsvisning av rapporten där du kan kontrollera att all information och alla bilder är korrekta. Klickar du istället på Spara så sparas rapporten på Översikt under Ej inskickade rapporter.
• Vill du skicka in rapporten så klickar du på Skicka in. Rapporten skickas då till uppsatt mottagare för din organisation.

Funktioner i vänstermenyn

De huvudsakliga funktionerna når du som användare direkt från sidan Översikt. I menyn till vänster har du tillgång till all den funktionalitet som tjänsten erbjuder.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._11.25.53.png

Översikt
Översikt är den första sidan som syns efter att du loggat in. Här ges en överskådlig bild över dina pågående utlägg.

Nytt utlägg
Det fungerar lika bra att klicka på Nytt utlägg ute i vänstermenyn för att skapa ett nytt utlägg istället för att klicka på plustecknet på Översikt.

Utläggsrapport
Under Utläggsrapporter ser du status på alla dina rapporter. Klickar du på plustecknet här ges möjligheten att direkt skapa en ny utläggsrapport.

Meddelanden
Här samlas alla dina meddelanden du tar emot via tjänsten.

Inställningar
Under Inställningar ändrar du inställningarna på ditt personliga användarkonto. Du kan i den vyn ändra språk och datumformat samt byta lösenord eller ändra/lägga till en profilbild.

Maila in kvitton
Om du får kvitton till din mail kan du enkelt vidarebefordra dessa till kvitto@fortnox.se. Tänk på att du måste skicka kvittot från en mailadress som är kopplat till ditt konto. Du kan lägga till fler mailadresser under Inställningar