Fortnox Användarstöd

Kom igång med attest i Kvitto & Resa

I Fortnox Kvitto & Resa är det administratören som ställer in hur utläggsrapporter skall attesteras i organisationen. Nedan följer hur du går till väga för att sätta upp attestfunktionen baserat på hur er organisation vill jobba.

 

Om alla rapporter attesteras av samma person

- Gå in under Min organisation och sedan Attestering
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare. Alla rapporter går nu till standardgodkännaren.

kvitto-resa-standardgodka_nnare.jpg

 

Om det ska finnas flera attestanter

- Gå in under Min organisation och sedan Avdelningsstruktur.
- Lägg upp olika avdelningar genom att klicka på plustecknet till höger om bolagets namn.
- Skriv nu in den underavdelning som du vill lägga till i bolaget t. ex Sälj.
- Vill du lägga till ytterligare avdelningar, klickar du på plustecknet till höger om bolagets namn igen, skriv t. ex. Marknad.
- Klicka på Spara.

1-Attestering_KV.png

- Gå sedan in på fliken Attestering.
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare. Standardgodkännaren kommer att attestera alla rapporter som tillhör användaren som inte knyts till en avdelning, eller rapporter som överskrider en attestants eventuella maxbelopp att godkänna.
- Sätt nu en attestant på varje avdelning. Klicka på Spara.

2-Attestering_KV.png

Därefter behöver du gå in på Användare i Kvitto & resa, klicka på användaren och välj rätt avdelning utefter ovan attestinställningar.

kvitto-resa-anva_ndare-att.jpg 

 

Fler attestanter på en rapport

Om rapporterna skall attesteras av flera användare efter varandra

Nedan exempel betyder att för de användare som är knutna till avdelningen Sälj kommer rapporterna först att gå till Emil för attestering. När Emil har attesterat rapporten, går den vidare till Jonas som då också ska attestera rapporten. Observera att antalet behöriga godkännare måste sättas till 2 för att rapporten ska gå vidare till attestant nummer två.
Hade jag i det här läget satt att 3 obehöriga godkännare krävs, hade rapporten gått vidare till den attesterare som finns en nivå upp, det vill säga Tobias.

kvitto-resa-avdelningsstruktur.jpg

 

Attestering upp till visst belopp

Om en attestant får attestera upp till ett visst belopp

Nedan exempel betyder att Emil attesterar rapporter för de användare som tillhör avdelningen Sälj. Alla rapporter som innehåller belopp upp till 500 kronor går till Emil, medan de rapporter som innehåller belopp över 500 kronor går vidare till Godkännare 2, Jonas.

kvitto-resa-attest-belopp.jpg

Om inställningen Inkludera obehörig godkännare är ikryssad, kommer rapporter över 500 kronor ändå gå till Emil först för granskning, men sedan vidare till Jonas för slutgiltigt godkännande.

4-Attestering_KV.png

 

Tillfälliga godkännare

Om ordinarie attestant är borta under en viss period

Då går det att sätta in en tillfällig godkännare under en tidsbegränsad period. Enligt nedan exempel skulle nu alla rapporter som ligger och väntar på attestering hos Tobias, samt alla rapporter som skickas under perioden 2019-11-01 till och med 2019-11-30 gå vidare till Jonas istället för Tobias.

kvitto-resa-attest-tillfa_llig.jpg