Inställningar för attestering i Kvitto & Resa

I Fortnox Kvitto & Resa är det administratören som ställer in hur utläggsrapporter skall attesteras i organisationen. Nedan följer hur du går till väga för att sätta upp attestfunktionen baserat på hur er organisation vill jobba.

Om alla rapporter attesteras av samma person

- Gå in under Min organisation och sedan attestering
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare. Alla rapporter går nu till standardgodkännaren

Om det skall finnas flera attestanter

- Gå in under Min organisation och sedan avdelningsstruktur
- Lägg upp olika avdelningar genom att klicka på plustecknet till höger om bolagets namn
- Skriv nu in den underavdelning som du vill lägga till i bolaget t. ex Sälj
- Vill du lägga till ytterligare avdelningar, klickar du på plustecknet till höger om bolagets namn igen, skriv t. ex. Marknad
- Klicka på Spara

1-Attestering_KV.png

- Gå sedan in på fliken Attestering
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare. Standardgodkännaren kommer att attestera alla rapporter som tillhör användaren som inte knyts till en avdelning, eller rapporter som överskrider en attestants eventuella maxbelopp att godkänna.
- Sätt nu en attestant på varje avdelning. Klicka på Spara

2-Attestering_KV.png


 

Fler attestanter på en rapport

Om rapporterna skall attesteras av flera användare efter varandra

Nedan exempel betyder att för de användare som är knutna till avdelningen Marknad kommer rapporterna först gå till Anna för attestering. När Anna har attesterat rapporten, går den vidare till John som då också ska attestera rapporten. Observera att antalet behöriga godkännare måste sättas till 2 för att rapporten ska gå vidare till Anna.
Hade jag i det här läget satt att 3 obehöriga godkännare krävs, hade rapporten gått vidare till den attesterare som finns en nivå upp, Nils Nilsson.

5-Attestering_KV.png

Attestering upp till visst belopp

Om en attestant får attestera upp till ett visst belopp

Nedan exempel betyder att Nils Nilsson attesterar rapporter för de användare som tillhör avdelningen Sälj. Alla rapporter som innehåller belopp upp till 5000 kronor går till Nils, medan de rapporter som innehåller belopp över 5000 kronor går vidare till Godkännare 2, Anna Andersson

3-Attestering_KV.png

Om inställningen Inkludera obehörig godkännare är ikryssad, kommer rapporter över 5000 kronor ändå gå till Nils först för granskning, men sedan vidare till Anna för slutgiltigt godkännande.

4-Attestering_KV.png

 

Tillfälliga godkännare

Om ordinarie attestant är borta under en viss period

Då går det att sätta in en tillfällig godkännare under en tidsbegränsad period. Enligt nedan exempel skulle nu alla rapporter som ligger och väntar på attestering hos John, samt alla rapporter som skickas under perioden 2018-05-01 till och med 2018-05-31 gå vidare till Evelina istället för John.

6-Attestering_KV.png