Fortnox Kvitto & Resa administrera kunder för administratörer

Följ

Hur lägger jag till en attestant?
Ska alla rapporter attesteras av samma person gör du enligt följande:
- Gå in under Min organisation och sedan Attest och avdelningsstruktur
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare.

Ska det finnas mer än en attestant så att rapporterna attesteras av olika personer:
- Gå in under Min organisation och sedan Attest och avdelningsstruktur
- Aktivera attestering och sätt en standardgodkännare. Den här personen kommer godkänna rapporter som tillhör användare som inte knyts till en avdelning eller rapporter som överskrider en attestants eventuella maxbelopp att godkänna.
- Sätt upp en avdelningsstruktur genom att klicka på plusset till höger om organisationens namn och knyt en godkännare till varje avdelning ute till höger.
- Gå nu in under Användare i menyn till vänster och klicka på användarna, här väljer du avdelning att knyta dem till under Avdelning.Kan kunden själv vara administratör för sitt bolag?
Det går bra att sätta en användare under ett bolag som administratör. Gå in under Användare på organisationen och tryck Ändra till höger om den användaren som ska få administratörsrättigheter så kan du aktivera Administratör.