Fortnox Kvitto & Resa Utlägg & Traktamente

Följ

Hur registrera jag ett utlägg i appen?
Hur byter jag utläggskategori på ett befintligt utlägg?
Gå in på utlägget och klicka på den befintliga kategorin för att byta till en annan kategori.


Måste jag spara mina kvitton efter att jag har fotat dem i appen?
Den anställde bör spara de fysiska originalkvittona då bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Man måste också kunna styrka kostnader om Skatteverket genomför en granskning. Vi vet att konkurrenter till oss säger att man kan kasta sina kvitton efter att ha fotat dem, men i de diskussioner vi har haft med Skatteverket så är våra rekommendationer att man alltid sparar de fysiska papperskvittot. Våra förhoppningar är att man i framtiden ska slippa detta men vi tar det säkra före det osäkra och rekommenderar att det fysiska kvittot sparas.


Hur hanterar jag de kvitton jag tagit emot via e-mail?
När du fått ett kvitto till din e-mail behöver du inte skriva ut det. Det räcker med att du vidarebefordrar mailet till kvitto@fortnox.se. Observera att du måste skicka kvittot från samma e-mailadress som du har registrerat på ditt konto. På så sätt skapas ett nytt utlägg automatiskt upp på ditt konto där kvittot används som underlag.


När sker utbetalning av utläggen?
Vi på Fortnox hanterar inte attest och utbetalning av utläggen utan detta sköts internt av din arbetsgivare. Kontakta därför din chef eller närmaste administratör om du har du frågor kring statusen på dina utlägg.Hur registrerar jag ett inrikestraktamente i appen?
Hur registrerar jag ett utrikestraktamente i appen?