Fortnox Användarstöd

Registrera utlägg/reseräkningar i app

I Fortnox Kvitto & resa kan du registrera utlägg på både webben och i appen, för representation, milersättning och traktamente. Dessutom har du en översikt med alla dina rapporter samt meddelanden och personliga inställningar.

 

Maila in kvitton

Om du får kvitton till din mejl kan du enkelt vidarebefordra dessa till kvitto@fortnox.se. Tänk på att du måste skicka kvittot från en mejladress som är kopplat till ditt konto. Du kan lägga till flera mejladresser under inställningar.

 

Film: Hur registrerar jag utlägg i Fortnox Kvitto & Resa

 

Ladda ner appen och kom igång

• Ladda ner appen Fortnox Kvitto & Resa från App Store eller Google Play.
• Öppna appen och logga in med dina användaruppgifter.

Översikt är den första sidan som syns efter att du har loggat in. Här ser du dina ej inskickade utläggsrapporter samt dina pågående utlägg.

2-O_versikten.png

Registrera utlägg
• Klicka på plustecknet längst ner och välj Nytt utlägg.

3-Nytt_utla_gg.png

• Fota kvittot och då kommer kvittot att tolkas Till höger om fotaknappen kan du aktivera beskärning av kvittot som gör att bakgrunden tas bort och endast kvittot kommer med i bild. 

IMG_0013.png

• Det går också att använda en redan tagen kvittobild. Klicka då på Avbryt och sedan på kamerasymbolen och Välj från bildbiblioteket för att hämta kvittot.

IMG_0014.png

• Fyll i återstående information om utlägget i respektive fält samt välj rätt kategori om inte appen gjort detta åt dig.


IMG_0015.png


Registrera representation i Kvitto & Resa

Registrera representationsutlägg

Redovisa enkelt din representation så att alla krångliga regler uppfylls, innan du glömt detaljerna.
Registrera intern eller extern representation i appen Fortnox Kvitto & Resa gör du på följande sätt:
• Klicka på plustecknet på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.
• Fota ditt kvitto, då kommer kvittot tolkas till rätt kategori. Skulle fel kategori tolkas kan du enkelt ändra det längst upp.
• Fyll sedan i information om utlägget. Här behöver du ange vilken typ av representation, Middag, Lunch, Enklare förtäring, fika etc eller Annat. Det är mycket viktigt att ange vilka som deltagit, med både namn och vilket företag. Till sist har du en möjlighet att lägga till en bilaga, utöver det avlästa kvittot, som kopplas till representationen.
• Avsluta med att klicka på spara.

extern-representation.jpg

Representation.jpg

 

Registrera ny milersättning

• Klicka på plustecknet på sidan Översikt och välj Ny milersättning.
• Fyll i information om milersättning.

Ersättning per kilometer samt valbara biltyper sätts upp av organisationen. Vid osäkerhet eller om du saknar något kontakta administratören på din organisation.

9-Milersa_ttning.png

Registrera traktamente

Inrikes traktamente

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
• Välj kategorin för traktamente inrikes.
• Fyll i informationen kring din resa. Vid traktamente inrikes behöver du ange resmål samt tid då resan påbörjades och avslutades.

10-Inrikestraktamente.png

• Under Kost och logi, anger du de utgifter som företaget bekostat åt dig för att traktamentet ska beräknas ut skattemässigt korrekt. Logi är det vanligt att företaget bekostar och det är därför redan markerat.

11-Kost_och_logi_inrikestraktamente.png

Utrikes traktamente

• Klicka på plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt och välj Nytt traktamente.
• Välj kategorin för traktamente utrikes.
• Fyll i information kring din resa. Vid traktamente utrikes behöver du ange när resan påbörjades i Sverige, var du reste samt ankomsttid till destinationen. Slutligen fyller du i avgångstid från landet du besökt samt när resan avslutades i Sverige. Det går även att lägga till ytterligare resmål om fler länder besöktes.

12-Utrikestraktamente.png

 

Hur du skickar in reseräkningar kan du läsa om i Skicka in rapporter för användare Kvitto & Resa.