Fortnox Kvitto & Resa - Kom igång med Fortnox Kvitto & Resa för administratörer

Följ

Inställningar
Efter att du lagt till din organisation så är det vissa inställningar du bör gå igenom för att underlätta för dig i tjänsten. Under Inställningar i menyn till vänster anger du inställningar för rapporter, utläggskategorier, betalsätt, kontoplan, attestering, kostnadsställen & projekt samt inmatningsfält. För mer information kring inställningarna, klicka på frågetecknet vid respektive funktion.

• Välj vart rapporten ska skickas (Fortnox, SIE-fil etc.) under rapportinställningar.
• Bestäm hur rapporten ska bokföras.
• Välj om redigeringsläget ska vara aktiverat eller inte.
• Välj ert momskonto under kontoplanen.
• Bestäm vilka betalsätt användarna ska kunna välja mellan i appen (gäller endast bokföring).
• Bestäm vilka kategorier som ska finnas för organisationen och hur dessa ska konteras.
• Välj om projekt och/eller kostnadsställe ska vara aktiverade.
• Välj om attest ska vara aktiverat eller inte och vem som ska attestera rapporten.
• Välj vilka fält som ska vara synliga respektive obligatoriska i appen.


Utseende
Gå in under Min organisation i menyn till vänster och sen in under fliken Design. Här bestämmer du hur tjänsten ska se ut för dina användare.

• Välj vilken logotyp och bakgrundsbild som ska synas i appen. Om det finns en logotype för organisationen i Fortnox kommer den att visa automatiskt.


Användare
Gå in under Användare i menyn till vänster. Här visas organisationens samtliga användare, eventuella redovisningskonsulter under separata flikar beroende på vad som är aktuellt för organisationen. 

• Markera som administratör om de ska kunna administrera organisationens inställningar.


Tilläggstjänster
För att förenkla utläggshanteringen ytterligare är det möjligt att koppla tjänsten med organisationens företagskort och/eller en elektronisk körjournal.

Obs! För att kunna koppla en elektronisk körjournal krävs licens för Fortnox Kvitto & Resa Plus.

Gå in under Tilläggstjänster i menyn till vänster. Under fliken Bankkopplingar har du möjlighet att koppla tjänsten med organisationens företagskort. Vid bankkoppling fungerar det så att alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten och till rätt användare. Belopp, datum och inköpsställe fylls i automatiskt. Tjänsteresor i egen bil eller tjänstebil resulterar i rapportering av milersättning. Det är möjligt att ansluta en elektronisk körjournal i tjänsten under fliken Elektronisk körjournal.


Växla mellan Administratör och Privat läge
I menyn till vänster har du möjlighet att växla från Privat läge till din organisation för att administrera inställningar, rapporter och användare i tjänsten.

KvittoOresa-Privat_la_ge.png

Du hamnar nu i administratörsgränssnittet för er organisation. Under Min organisation hanterar du dina företagsuppgifter, attest, design och faktureringsuppgifter. Du växlar enkelt i menyn till vänster beroende på om du vill administrera användare, inställningar eller rapporter.

KvittoOresa-Min_organisation.png