Kom igång med Swedbank

Övergång till ISO20022/XML

Gemensamma kunder för Swedbank och Fortnox kan skapa ISO20022/XML-filer för SEPA och utlandsbetalningar. När man tecknat ISO20022-avtal så skapas betalfilen till utlandet på detta nya format (pain001) i Fortnox som laddas upp i Swedbanks Internetbank. Utförda leverantörsbetalningar och kundinbetalningar återrapporteras (camt054) för automatisk matchning i Fortnox. ISO20022 har följande fördelar:

· Utlandsbetalningar i svenska kronor samt betalningar till svensk leverantör i utländsk valuta möjliggörs.
· Kundinbetalningar som görs i annan valuta än svenska kronor redovisas i det nya filformatet
· Filformatet som tidigare använts vid utlandsbetalningar har slutat säljas, därav är det nya filformatet det enda alternativet vid utlandsbetalningar för nya Swedbank-kunder med Fortnox.

Snart utökas samarbetet mellan Fortnox och Swedbank med en helt automatisk koppling som använder detta nya filformat.

Manuell hantering av betalfiler med Swedbank

Det första du behöver göra är att sätta upp det bankkonto som du vill betala ifrån, dessa hanterar du under register till höger i programmet och öppnar därefter upp bankkonton.

1-Anslutning_bankkonto__kopia_.png 

Skapar du ett nytt konto anger du först Swedbank som bank. Fyll i dina grunduppgifter och spara, allra viktigast där är ditt Bankgiro som skall användas för betalningar. För att kunna skapa ISO20022-fil behöver du fylla i ditt avtalsnummer för betalningar. Avtalsnummer för betalningar får ni bekräftat från Swedbank när tjänsten för ISO20022 XML är upplagd (exempel på avtalsnummer är: 06organisationsnummerB001).

De betalningar som kan hanteras med Swedbank är:

  • Skapa leverantörsbetalningar (LB-filer med teckenuppsättning ISO-8859-1 eller Codepage 850 eller ISO20022-filer)
  • Ladda upp utförda leverantörsbetalningar i Utbetalningar (LB-filer eller ISO20022-filer för återrapportering)
  • Ladda upp kundinbetalningar i Inbetalningar (BGMax-filer eller ISO20022-filer)
  • Ladda upp kontoutdrag i Stäm-av-konto (Transaktionsrapport-filer)
  • Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout)
  • Ladda upp autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout återrapportering)
  • Skapa löneutbetalningar (KI-filer och SUS-filer)

 

Betalflöden med Swedbank

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

2-Skicka_leveranto_rsbetalningar__kopia_.png

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil eller Skapa ISO20022-fil längst ner till höger på sidan.

Vid Skapa LB-fil eller Skapa ISO20022-fil säkerställer även Fortnox att fakturan och leverantören har tillräckligt ifylld information för önskad betalning. Om så är fallet får du en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats, denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betafiler. Filen laddar du upp på Swedbanks Internetbank.

För inrikesbetalningar skapas en LB-fil, och för utrikesbetalningar skapas en ISO20000-fil. När du laddar upp LB-filen på Swedbank ska du välja teckenuppsättning "ISO-8859-1" och när du laddar upp ISO20022-filen väljer du teckenuppsättning "Unicode (UTF-8, ISO 20022 XML)

3-leveranto_rsbetalningar_rapport.png 

 

Skulle det vara så att banken validerat att de betalningar du laddat upp inte kan genomföras kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt behöver du i fliken leverantörsfakturor klicka på Behandla betalfiler för att återställa önskade betalningar.  

4-Behandla_betalfiler.png

 

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade utbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Utbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka leverantörsfakturor som har betalats, se Registrera betalda leverantörsfakturor.

NEW__terrapportering_om_registerade_utbetalningar_av_leverant_rsfakturor.png

Har dina betalningar matchats mot leverantörsfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja leverantörsfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar, läs mer om detta här

 

Registrerade inbetalningar av kundfakturor 

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade inbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Inbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka kundfakturor som har betalats, se Registrera betalda kundfakturor

NEW_Registrera_inbetalning_av_kundfakturor.png

Har dina kundinbetalningar matchats mot kundfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja kundfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar.

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

Med Swedbank kan du hämta kontoutdraget och dra och släppa det under fliken stäm av konto.

 5-Sta_m_av_konto.png

Här kan knappen matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plusset för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget. För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här

 

Skapa löneutbetalningar

När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med Swedbank kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro så skapas en KI-fil eller så anger du eventuellt avtalsnummer för att istället skapa en SUS-fil. I löneberedning väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan. 

6-Skapa_lo_neutbetalningar.png 

Skapa autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till Swedbank som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bangirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil. 

7-Ska_autogiro_-_medgivanden_och_betalningsuppdrag.png