Fortnox Användarstöd

Kom igång med Danske Bank

Automatisk koppling till Danske Bank

Är du kund till Danske Bank kan du använda dig av den automatiska kopplingen för att hantera betalningar till och från banken. Du kan då skicka leverantörsbetalningar direkt ifrån Fortnox så att de bara behöver signeras i internetbanken. Du kan även automatiskt få de genomförda betalningarna registrerade och matchade mot leverantörsfakturor och få inbetalningar från dina kunder matchade mot kundfakturor. Mer information om hur dessa betalflöden fungerar finner du längre ned i denna artikel. 

Checklista

För att komma igång med automatisk koppling till Danske Bank behöver du följa dessa steg:

  1. Skaffa Danske Bank District.
  2. Kontakta ditt kontor för att teckna avtal med banken om den automatiska kopplingen med Fortnox.
  3. Ställ in automatisk koppling och fyll i ditt avtalsnummer på bankkontot i Fortnox och spara
    (Register - Bankkonton, välj Danske Bank som bank och ange att skicka och ta emot automatiskt så hittar du fältet avtalsnummer)
  4. Kontrollera att statusen ändrats till Koppling aktiv, då kan du nu skicka och ta emot betalningarna. Står det istället Väntar på koppling till bank innebär det att kopplingen bara är nästan klar då Danske Bank behöver ha kontaktat Fortnox som behöver ha aktiverat ditt avtalsnummer.


Anslutning

För att få automatisk koppling mellan Fortnox och Danske Bank behöver du ha Danske Banks internetbank för företag, District. För att nyttja den automatiska kopplingen med Fortnox behöver du teckna ett särskilt avtal med banken som banken hjälper dig med.

När avtalet är på plats är det första du behöver göra att sätta upp det bankkonto som du vill koppla i Fortnox. Bankkonton hittar du under register till höger i programmet.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra bankkonto.

1-Anslutning_bankkonto__kopia_.png

 

Skapar du ett nytt konto anger du först Danske Bank som bank så möjliggörs val för automatisk koppling. När du slår om ett av valen till automatiskt så visas fältet avtalsnummer. Där fyller du i det sex tecknen långa avtalsnummer för District som gäller för just ditt företag, det vill säga inte Fortnox avtalsnummer. För att komma igång behöver du även fylla i dina grunduppgifter och spara. Viktigast för att komma igång med den automatiska kopplingen är ditt IBAN som är nyckeln för ditt bankkonto i integrationen och eventuellt bankgiro.

Banken kommer i sin tur kontakta Fortnox för att kunna aktivera kopplingen mellan ditt Fortnox och Danske Bank. På bankkontot ser du nu vilken status den automatiska kopplingen har. Så fort kopplingen aktiverats kommer statusen att ändras till Koppling aktiv. Står det istället Väntar på koppling till bank innebär det att kopplingen inte är klar då Danske Bank behöver ha kontaktat Fortnox som behöver ha aktiverat ditt avtalsnummer.

Om du skulle behöva göra en betalning innan kopplingen aktiverats kommer du att få ett meddelande om att kopplingen inte har aktiverats men att du kan skapa en betalfil för manuell uppladdning på din internetbank. 

2-Manuell_betalning_automatisk_koppling_a_nnu_ej_aktiv__new_.png


Betalflöden med Danske Bank

Skicka leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil som du finner längst ner till höger.

3-Skicka_leveranto_rsbetalningar__kopia_.png

 

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skicka filen klickar du på skicka Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan. 

Danske_Bank_skicka_LB.png

 

Vid skicka säkerställer även Fortnox att fakturan och leverantören har tillräckligt ifylld information för önskad betalning. Om så är fallet får du en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats, denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. 

5-Levbet_rapport.png

När betalningen nått banken landar filen för signering i internetbanken vilket kan göras av alla som är behöriga där. Genom att på bankkontot välja att skicka e-post kan du här automatiskt informera valfri e-postadress om att filer skickats och behöver signeras. 

Skulle du behöva återställa en betalfil så kan du klicka på Behandla betalfiler där du kan återställa betalningen. Här blir den endast återställd hos Fortnox, du behöver också gå in på banken och ta bort filen för betalning för att det ska bli korrekt och inte riskera att dras dubbelt när du skickar in betalfilen på nytt. 

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor får du tillbaka detaljerad återrapportering om registrerade utbetalningar. Du får då en klickbar notis om att utbetalningar lästs in som leder dig till vyn Utbetalningar. Där har det skapats ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka leverantörsfakturor som har betalats, se Betala leverantörsfakturor.

8-utbetalningsfil_inla_st__new___kopia_.png

 

Har dina betalningar matchats mot leverantörsfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja leverantörsfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar.

 

Registrerade inbetalningar av kundfakturor

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder får du dessa inlästa och matchade mot dina kundfakturor per automatik genom kopplingen med Danske Bank. Du får då en klickbar notis om att inbetalningar lästs in som leder dig till vyn Inbetalningar. Där har det skapats ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka kundfakturor som har betalats, se Registrera betalda kundfakturor.

9-inbetalningsfil_inla_st_hb__new___kopia_.png

 

Har dina kundinbetalningar matchats mot kundfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja kundfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar.

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Danske Bank kan du hämta kontoutdraget och dra och släppa det under fliken stäm av konto. 

 9-Sta_m_av_konto__kopia_.png

 

Här kan knappen matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plusset för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget.

Läs mer här: Hämta kontoutdrag för Stäm av Konto - Danske Bank

För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här:  Stäm av konto

 

Skapa löneutbetalningar

När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med Danske Bank kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp i din internetbank. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro så skapas en KI-fil. I lönekörning väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan.  

10-Skapa_lo_neutbetalningar__kopia_.png 

 

Skapa autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till Danske Bank som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bankgirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil. 

11-Ska_autogiro_-_medgivanden_och_betalningsuppdrag__kopia_.png