Fortnox Användarstöd

Automatisk koppling till Handelsbanken

Den automatiska kopplingen till banken gör att du på ett smidigt sätt kan hantera betalningar till och från banken. En bankintegration gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar risken för manuella fel. I en bankintegration med Handelsbanken kan följande automatiseras:

  • Du kan skicka leverantörsbetalningar direkt från Fortnox till Handelsbanken, som du endast behöver signera i internetbanken.
  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor.
  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor.
  • Du får kontoutdraget automatiskt inläst för avstämning i funktionen Stäm av konto.
  • Du kan skicka löneutbetalningar direkt från Fortnox till Handelsbanken.
  • Du kan skicka autogirobetalningar direkt från Fortnox till Handelsbanken.

Steg för att komma igång

  1. Skapa ett bankkonto i Fortnox under Register - Bankkonton, fyll i ett namn för kontot, välj Handelsbanken som bank, samt skriv in ditt IBAN & BIC.
  2. Klicka på knappen Bankintegration. Logga in hos Handelsbanken och aktivera tjänsten Bankintegration.
  3. Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Handelsbanken mottagits. Du kan då börja skicka betalningar.

 

Anslutning

Det första du behöver göra är att lägga till ditt bankkonto i Fortnox, detta gör du under Register - Bankkonton, klicka på Skapa nytt, fyll i dina betaluppgifter och Spara.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra på ett bankkonto.

 

1-Anslutning_bankkonto__kopia_2_.png


Klicka sedan på knappen Bankintegration.

 

1-Handelsbanken_koppling__new2_.png


När du klickar på knappen Bankintegration kommer du till beställningssidan i Handelsbankens internetbank där du loggar in och väljer vilket eller vilka bankkonton du vill ansluta.

logga_in.png


Va_lj_konto_SHB.jpg

 

anslutning__1_.png

 

När anslutningen bekräftats får du en notis om detta i Fortnox och du kan då börja skicka betalningar till Handelsbanken. 

 

6-anmalan_handelsbanken__new_.png

 

För att ändra eller avsluta kopplingen använder du knappen Bankintegration igen.

 

Betalflöden med Handelsbanken

Skicka leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de bankkonton du har upplagda. Välj det bankkonto som du vill använda för att betala fakturorna.

 

7-Skicka_leveranto_rsbetalningar__kopia_2_.png

 

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skicka filen klickar du på Skicka ISO20022-fil längst ner till höger på sidan.

 

8-skapa_iso.png

Du får en bekräftelse på att filen är skickad samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler

 

9-leveranto_rsbetalningar_rapport__kopia_.png


Filen landar för signering i Internetbanken Företag.


filer-att-godka_nna.jpg


På bankkontot under Register - Bankkonton i Fortnox, kan du välja att få e-post till valfri e-postadress, när filer skickats och behöver signeras på banken.

10-fil_mottagits_hb__new_.png


Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du skickat kommer du att få en notis om detta. Det kan t.ex. vara om du angett felaktiga betaluppgifter på leverantören alternativt om ditt bankkonto på betaldatumet saknar täckning för betalningen. Detta visas då både i notisen och i behandlingshistoriken.

11-valideringAvFil__new_.png

 

Notisen är klickbar och tar dig till Behandla betalfiler där du kan återställa betalningen. 

OBS! Det går även bra att skicka betalningar direkt från Fortnox App, se
Betala leverantörsfakturor i Fortnox App

 

Ångra en skickad betalning

För att ångra en betalning på banken klickar du in dig i vyn “Betalningar” och sedan “Kommande betalningar”.


kommande-utbetalning-a_ngra.jpg


Under “Hantera utbetalning” kan du välja att ta bort önskad transaktion.


hantera-utbetalning.jpg


När betalningsuppdraget är makulerat hos banken kan du återställa statusen på fakturan i Fortnox i vyn Behandla betalfiler som du hittar över listan med leverantörsfakturor.


12-Behandla_betalfiler__kopia_.png

 

Registrera utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen får du en klickbar notis om att utbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Utbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Betala leverantörsfakturor.


utbetalningsfil-inla_st.jpg

 

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder får du en klickbar notis om att inbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Inbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Registrera betalda kundfakturor.

14-inbetalningsfil_inla_st_hb__new_.png

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

Med Handelsbanken kan du automatiskt få ditt kontoutdrag inläst för att stämma av eller bokföra utifrån ditt konto. Du behöver ställa in att din kontoavstämning ska tas emot automatiskt, samt ange ditt bokföringskonto (oftast används konto 1930) under Register - Bankkonton för att dina transaktioner från kontoutdraget ska komma in direkt till fliken Stäm av konto.


bokfo_ringskonto-bankkonto.jpg


sta_m-av-konto.jpg

I Stäm av konto kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plustecknet för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget. Läs mer här: Stäm av konto

 

Skicka löneutbetalningar

När lönekörningen är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med Handelsbanken kan löneutbetalningarna skickas med automatik. I lönekörningen väljer du Skicka bankfil för att skicka betalningarna direkt till Handelsbanken. När filen skickats kommer lönebeskeden att få status Utbetalda och bli grönmarkerade i listan. Väljer du istället Skapa bankfil laddas filen ned för manuell uppladdning på internetbanken.

skicka-bankfil.jpg

Skicka autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skicka medgivanden och betalningsuppdrag direkt till Handelsbanken, som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bankgirot så kan du skapa en fil i formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När filen gått igenom Bankgirot så kommer du att få tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil.

18-Ska_autogiro_-_medgivanden_och_betalningsuppdrag__kopia_.png