Kom igång med SEB

Automatisk koppling till SEB

Är du kund till SEB kan du använda dig av den automatiska kopplingen för att hantera betalningar till och från banken. Du kan då skicka leverantörsbetalningar ifrån Fortnox så att de bara behöver signeras i internetbanken. Du kan även automatiskt få de genomförda betalningarna registrerade och matchade mot leverantörsfakturor och få inbetalningar från dina kunder matchade mot kundfakturor. Du kan även få kontoutdraget automatiskt inläst för avstämning och bokföra transaktioner som saknas. Förutom att betalningar skickas och hämtas automatiskt får du även notiser till Fortnox, till exempel om det saknas täckning på kontot för en skickad betalning. Mer information om hur dessa betalflöden fungerar finner du längre ned i denna artikel.

Checklista

1. Skaffa SEBs Företagspaket.
2. Beställ SEBs integrationstjänst från bankkontot i Fortnox
(Register - Bankkonton, välj SEB som bank och klicka på knappen Bankintegration och sedan Till SEB)
3. Fyll i dina bankuppgifter
- Ditt Iban som du vill ansluta.
- Ställ in att bankkopplingarna skall hanteras Automatiskt.
4. Signera och skicka tillbaka avtalen SEB skickar till dig.
5. Du kommer få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med SEB mottagits. Du kan då börja skicka betalningar och återrapportering levereras in.

Anslutning

För att få automatisk koppling mellan Fortnox och SEB behöver du teckna dig för SEBs integration för önskat bankkonto. Det första du behöver göra är att sätta upp det bankkonto som du vill koppla, dessa hanterar du under register till höger i programmet och öppnar därefter upp bankkonton.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra bankkonto.

1-Anslutning_bankkonto.png

Skapar du ett nytt konto anger du först SEB som bank, därefter kommer du se knappen Bankintegration som du skall använda för att ansluta bankkontot längst ned till vänster under Grunduppgifter. Innan du klickar på knappen, fyll först i dina grunduppgifter och spara. Viktigast för att komma igång med den automatiska kopplingen är ditt IBAN som är nyckeln för ditt bankkonto i integrationen och eventuellt bankgiro.

De betalningar som kan hanteras automatiskt och kommer att slås på med kopplingen till SEB är:
* Skicka leverantörsbetalningar (ISO20022-filer)
* Ta emot utförda leverantörsbetalningar i Utbetalningar (ISO20022-filer)
* Ta emot kundinbetalningar i Inbetalningar (ISO20022-filer)
* Ta emot kontoutdrag i Stäm-av-konto (ISO20022-filer)

Innan du ansluter bankkopplingen, bör du vara medveten om och eventuellt ta hänsyn till några konsekvenser den ger.

Om du tidigare gjort betalningar genom att Skapa LB-fil så kommer betalningar som ännu inte utförts att redovisas i klump. De kommer inte kunna matchas automatiskt i Fortnox och det kan bli rörigt att göra det manuellt varför rekommendationen är att vänta med bankintegrationen till ett tillfälle där sådana framtida betalningar undviks. Du kan här ändå gå vidare så kommer du sedan bli kontaktad av SEB och då välja ett lämpligt startdatum.

Du bör också se över vilken OCR-kontroll du har eftersom detta kan påverka betalning av dina kundfakturor. Även detta kan SEB ställa in när de kontaktar dig.

När du skickar en betalning automatiskt med ett förfallodatum i framtiden kommer den ligga och vänta på banken. Detta framgår inte i dagsläget i Internetbanken Företag men inom kort kommer dessa kommande händelser att börja visas där.

NEW_1_SEB_obs.png

När du klickar på knappen kommer du till ett kontaktformulär hos SEB där du följer instruktionerna så blir du inom kort kontaktad av SEB som förklarar mer och skickar dig avtalet att signera.
När anslutningen lagts upp av SEB får du en notis om detta i Fortnox. Du kan då börja skicka betalningar direkt till SEB, du kommer automatiskt få återrapporteringen av alla betalningar direkt till Fortnox.

Dina bankkonton i bankkontoregistret har även uppdaterats enligt beställningen från banken, ditt Iban, Bic, Bankgiro och SEBs interna kundnummer har fyllts i baserat på informationen från SEB och du är igång.

Manuell hantering av betalfiler med SEB

Vi fokuserar i första hand på hantering med den automatiska kopplingen men på samma sätt kan du även hantera betalfiler manuellt, genom att ladda upp och ned filer på SEBs internetbank. Först behöver du välja SEB som bank på ditt bankkonto i Fortnox, då skapas filer som är anpassade för SEB. Fyll i dina grunduppgifter och spara, allra viktigast där är ditt Bankgiro som skall användas för betalningar. För utrikesbetalningar om du använder ISO20022 måste även SEBs interna kundnummer som du hittar på ditt avtal vara ifyllt. 

De betalningar som kan hanteras med SEB är:

 • Skapa leverantörsbetalningar (LB-filer för inrikes, LB- eller ISO20022-filer för utrikes)
  Om du har fyllt i SEB’s interna kundnummer finns det när du skapar betalfil två knappar Skapa LB-FIL och Skapa LB + ISO20022-FIL. Gäller det inrikes betalningar spelar det ingen roll vilken knapp som används, en LB-fil skapas oavsett. Om du har avtal för SEPA-betalningar med SEB ska du klicka på skapa LB + ISO20022-FIL i alla lägen. Det kommer då att skapas två olika filer, LB-fil för inrikesbetalningar och ISO-20022/XML-format för utrikesbetalningar. Du laddar upp dem i SEBs internetbanken Företag under Lägga in fil. Filtyp för inrikes LB-filer skall vara Leverantörsbetalning medan det för utrikes LB-filer skall vara Utlandsbetalning/SISU och för ISO20022-filer skall vara Utbetalningar (ISO 20022 pain.001).
 • Ladda upp utförda leverantörsbetalningar i Utbetalningar (LB- eller ISO20022-filer för återrapportering)
  Du hittar dem under Hämta fil, filformat skall vara Lb betalningsspecifikation eller Kontoutdrag i filformatet ISO 20022 - camt.053.
 • Ladda upp kundinbetalningar i Inbetalningar (BGMax- eller ISO20022-filer)
  Du hittar dem under Hämta fil, filformat skall vara Bankgiro inbetalningar eller Kontoutdrag i filformatet ISO 20022 - camt.053.
 • Ladda upp kontoutdrag i Stäm-av-konto (Transaktionsrapport- eller ISO20022-filer)
  Du hittar dem under Hämta fil, filformat skall vara Transaktionsrapport eller Kontoutdrag i filformatet ISO 20022 - camt.053.
 • Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout)
  Du laddar upp dem i SEBs internetbanken Företag under Lägga in fil. Filtyp skall vara Autogiro.
 • Ladda upp autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout återrapportering)
 • Skapa löneutbetalningar (KI-filer och SUS-filer)
  Du laddar upp dem i SEBs internetbanken Företag under Lägga in fil. Filtyp skall vara Lön.

 

Betalflöden med SEB

Skicka leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

2-Skicka_leveranto_rsbetalningar.png 

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skicka filen klickar du på skicka ISO20022-fil längst ner till höger på sidan. Hanteringen av betalningen stödjer SEPA vilket bl.a. innebär stora möjligheter för utlandsbetalningar och låga kostnader för betalningar i Euro. Det medför även att du själv behöver ha koll på kvittning mot kreditfakturor varför Fortnox här hjälper dig hitta och hantera relevanta kreditfakturor på leverantören.

NEW_3_skapa_iso.png

Vid skapandet av fil säkerställer även Fortnox att fakturan och leverantören har tillräckligt ifylld information för önskad betalning. Om så är fallet får du en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats, denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. De filer som skickats från Fortnox behöver sedan signeras under Filer att hantera - Lägg till filer på SEBs internetbank.

3-leveranto_rsbetalningar_rapport.png

Skulle det vara så att banken validerat att de betalningar du laddat upp inte kan genomföras kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt behöver du i fliken leverantörsfakturor klicka på Behandla betalfiler för att återställa önskade betalningar.  

3-behandla_betalfil.png

 

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor får du tillbaka detaljerad återrapportering om registrerade utbetalningar. Du får då en klickbar notis om att utbetalningar lästs in som leder dig till vyn Utbetalningar. Där har det skapats ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka leverantörsfakturor som har betalats, se Betala leverantörsfakturor.

NEW_3__terrapportering_om_registerade_utbetalningar_av_leverant_rsfakturor.png

Har dina betalningar matchats mot leverantörsfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja leverantörsfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar. 

 

Registrerade inbetalningar av kundfakturor 

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder får du dessa inlästa och matchade mot dina kundfakturor per automatik med den automatiska kopplingen. Du får då en klickbar notis om att inbetalningar lästs in som leder dig till vyn Inbetalningar. Där har det skapats ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka kundfakturor som har betalats, se Registrera betalda kundfakturor.

NEW_4_Registrera_inbetalning_av_kundfakturor.png 

Har dina kundinbetalningar matchats mot kundfakturor återstår bara att klicka på knappen Bokför längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja kundfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar.

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

Med SEB kan du också automatiskt få ditt kontoutdrag inläst för att stämma av eller bokföra utifrån ditt konto. Du behöver först välja att hantera kontoavstämning automatiskt för ditt bankkonto. Här behöver du även ställa in vilket bokföringskonto som kontoutdraget skall stämmas av eller bokföras mot, t.ex. brukar ofta baskontoplanens 1930 användas för kassakontot.

4-Sta_m_av_konto.png

Här kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plusset för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget. För att läsa mer om Stäm av konto, lär här: Stäm av konto

 

Skapa löneutbetalningar

När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med SEB kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro så skapas en KI-fil. I lönekörning väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan. 

 5-Skapa_lo_neutbetalningar.png

 

Skapa autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till SEB som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bangirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil. 

6-Ska_autogiro_-_medgivanden_och_betalningsuppdrag.png