Kom igång med SEB

Följ

Manuell hantering av betalfiler med SEB

Det första du behöver göra är att sätta upp det bankkonto som du vill betala ifrån, dessa hanterar du under register till höger i programmet och öppnar därefter upp bankkonton.

Bankkontoregister-lista.jpg 

 

 

Skapar du ett nytt konto anger du först SEB som bank. Fyll i dina grunduppgifter och spara, allra viktigast där är ditt Bankgiro som skall användas för betalningar. För utrikesbetalningar om du använder ISO20022 måste även SEBs interna kundnummer som du hittar på ditt avtal vara ifyllt. 

De betalningar som kan hanteras med SEB är:

  • Skapa leverantörsbetalningar (LB-filer för inrikes, LB- eller ISO20022-filer för utrikes)
  • Ladda upp utförda leverantörsbetalningar i Utbetalningar (LB- eller ISO20022-filer för återrapportering)
  • Ladda upp kundinbetalningar i Inbetalningar (BGMax- eller ISO20022-filer)
  • Ladda upp kontoutdrag i Stäm-av-konto (Transaktionsrapport- eller ISO20022-filer)
  • Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout)
  • Ladda upp autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout återrapportering)
  • Skapa löneutbetalningar (KI-filer och SUS-filer)

 

Betalflöden med SEB

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

 

1.png

 

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. Om du har fyllt i SEB’s interna kundnummer finns det längst ned till höger två knappar Skapa LB-FIL och Skapa LB + ISO20022-FIL. Gäller det inrikes betalningar spelar det ingen roll vilken knapp som används, en LB-fil skapas oavsett. Om du har avtal för SEPA-betalningar med SEB ska du klicka på skapa LB + ISO20022-FIL i alla lägen. Det kommer då att skapas två olika filer, beroende på vad det rör för utbetalningar:

  • LB-fil för inrikesbetalningar
  • pain.001-fil i  ISO-20022/XML-format för utrikesbetalningar


2.png

 

Vid skapandet av fil säkerställer även Fortnox att fakturan och leverantören har tillräckligt ifylld information för önskad betalning. Om så är fallet får du en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats, denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betafiler. De filer som skapats laddar du sedan upp på SEBs internetbank.

 

visarapport.png

Skulle det vara så att banken validerat att de betalningar du laddat upp inte kan genomföras kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt behöver du i fliken leverantörsfakturor klicka på Behandla betalfiler för att återställa önskade betalningar.  

4.png

 

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor
När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade utbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Utbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka leverantörsfakturor som har betalats, se Registrera betalda leverantörsfakturor.

1.png

Har dina betalningar matchats mot leverantörsfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja leverantörsfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar, läs mer om detta här

 

Registrerade inbetalningar av kundfakturor 
När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade inbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Inbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka kundfakturor som har betalats, se Registrera betalda kundfakturor.

Inbetalningar.png 

Har dina kundinbetalningar matchats mot kundfakturor återstår bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja kundfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar, läs mer om detta här.

 

Kontoavstämning med kontoutdraget
Med SEB kan du hämta kontoutdraget och dra och släppa det under fliken stäm av konto.

Sta_m_av_konto.png

Här kan knappen matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plusset för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget. För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här

 

Skapa löneutbetalningar
När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med SEB kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bangirot så skapas en KI-fil. I löneberedning väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan. 

 Skapa_bankfil_lo_n.png

 

Skapa autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag
För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till SEB som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bangirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil. 

Skapa_Autogiro.png