Fortnox Användarstöd

Automatisk koppling till SEB

Den automatiska kopplingen till banken gör att du på ett smidigt sätt kan hantera betalningar. En bankintegration gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel. I en bankintegration med SEB kan följande automatiseras:

 • Du kan skicka leverantörsbetalningar direkt från Fortnox till SEB, som du endast behöver signera i internetbanken.
 • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor.
 • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor.
 • Du får kontoutdraget automatiskt inläst för avstämning i funktionen Stäm av konto.

 

Steg för att komma igång

 1. Skapa ett bankkonto i Fortnox under Register - Bankkonton, fyll i ett namn för kontot, välj SEB som bank, samt skriv in ditt IBAN, BIC och SEBs interna kundnummer (om du har ett sådant).
 2. Klicka på knappen Bankintegration. Logga in hos SEB och beställ tjänsten Bankintegration.
 3. Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med SEB mottagits. Du kan då börja skicka betalningar.

Innan du ansluter bankkopplingen, bör du vara medveten om och eventuellt ta hänsyn till några konsekvenser den ger.

 • Om du tidigare gjort betalningar genom att Skapa LB-fil så kommer betalningar som ännu inte utförts att redovisas som en klumpsumma. De kommer inte kunna matchas automatiskt i Fortnox och det kan därmed bli lite svårare att göra det manuellt. I internetbanken kan man inte se vilka betalningar som inkluderas i denna klumpsumma. Däremot kan man beställa en kopia för Bankgirots betalningsspecifikation via www.bankgirot.se. Det är en kostnad om detta 150 kr och kopian skickas per post varför det är viktigt att man kontrollerar vilken adress man har hos bankgirot. Se E-formuläret.

  Därför är rekommendationen att vänta med bankintegrationen till ett tillfälle där du fått återrapportering för dessa. Vid kontakt med SEB kan du välja ett lämpligt startdatum. Tips! Använd Bankgirots E-blankett för att tidigarelägga alla väntande betalningar: Blankett Bankgiro.
  (Välj blanketten: Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra. Välj åtgärd: Ändra. Välj typ av betalning: Ändra betalningsdag för alla fakturor (KK21). Skriv in bankgironummer och välj betalningsdag minst en dag tidigare än integrationen startas.
 • Du bör också se över vilken OCR-kontroll du har eftersom detta kan påverka betalning av dina kundfakturor. Även detta kan SEB ställa in när de kontaktar dig.

SEB_obs.png

 

Anslutning

Det första du behöver göra är att lägga till ditt bankkonto i Fortnox, detta gör du under Register - Bankkonton. Klicka på Skapa nytt, fyll i dina betaluppgifter och Spara.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra på ett bankkonto.

 

Register-bankkonton-SEB.jpg

Du klickar sedan på knappen Bankintegration

Bankkonto-inst-bankintegration-SEB.jpg

 

När du klickar på knappen Bankintegration kommer du till en sida hos SEB. Logga in och beställ tjänsten bankintegration genom att klicka på ”Anslut dig enkelt”.

När anslutningen bekräftats får du en notis om detta i Fortnox och du kan då börja skicka betalningar till SEB.

För att ändra eller avsluta kopplingen använder du knappen Bankintegration igen.

 

Betalflöden med SEB

Skicka leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de bankkonton du har upplagda. Välj det bankkonto som du vill använda för att betala fakturorna.

leveranto_rsfakturor-lista-SEB.jpg

 

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skicka filen klickar du på Skicka ISO20022-fil längst ner till höger på sidan. 

 

Skicka-iso-SEB.jpg

 

Du får en bekräftelse på att filen är skickad samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

 

rapport-leveranto_rsbetalningar.jpg

 Filen landar för signering i Internetbanken Företag.

 

internetbanken-fo_retag-SEB.jpg

 

På bankkontot under Register - Bankkonton i Fortnox, kan du välja att få e-post till valfri e-postadress, när filer skickats och behöver signeras på banken.  

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du skickat kommer du att få en notis om detta. Det kan t.ex. vara om du angett felaktiga betaluppgifter på leverantören alternativt om ditt bankkonto på betaldatumet saknar täckning för betalningen. Detta visas då både i notisen och i behandlingshistoriken.

 

avvisad-notis-SEB.jpg

Notisen är klickbar och tar dig till Behandla betalfiler där du kan återställa betalningen. 

 

OBS! Det går även bra att skicka betalningar direkt från Fortnox App, se
Betala leverantörsfakturor i Fortnox App

 

Ångra en skickad betalning

För att ångra en betalning på banken klickar du in dig i vyn “Betala & överföra” och sedan “Kommande händelser”.

a_ngra-SEB.jpg

 

Klicka sedan på “Detaljer” och därefter “Ta bort”.

När betalningsuppdraget är makulerat hos banken kan du återställa statusen på fakturan i Fortnox i vyn Behandla betalfiler som du hittar över listan med leverantörsfakturor.

 

behandla-betalfiler-SEB.jpg

 

Registrera utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen får du en klickbar notis om att utbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Utbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Betala leverantörsfakturor.

utbetalningsfil-notis.jpg

 

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder får du en klickbar notis om att inbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Inbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Registrera betalda kundfakturor.

inbetalningsfil-notis.jpg

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

Med SEB kan du automatiskt få ditt kontoutdrag inläst för att stämma av eller bokföra utifrån ditt konto. Du behöver ställa in att din kontoavstämning ska tas emot automatiskt, samt ange ditt bokföringskonto (oftast används konto 1930) under Register - Bankkonton för att dina transaktioner från kontoutdraget ska komma in direkt till fliken Stäm av konto.

huvudkonto-bokfo_ringskonto-SEB.jpg

sta_m-av-konto-SEB.jpg

I Stäm av konto kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plustecknet för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget.
Läs mer här:  Stäm av konto

 

Skapa löneutbetalningar

När lönekörningen är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med SEB kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. I lönekörningen väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status Utbetalda och bli grönmarkerade i listan.

skapa-bankfil-lo_n-SEB.jpg

 

Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till SEB som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bankgirot så kan du skapa en fil i formatet BG Autogiro - Ny fillayout.
När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När filen gått igenom Bankgirot så kommer det att skickas en återrapporteringsfil till din internetbank, som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Denna fil kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil.

autogiro-SEB.jpg