Vad gäller för kvitton och representation?

Vilka regler gäller kring arkivering och hantering av kvitton?

Med Fortnox Kvitto & Resa fotar du kvittot och därmed har du säkerställt en digital kopia för framtida behov. Med en digital kopia så gäller att du ska spara papperskvittot i 3 år. Utan en digital kopia så ska du spara papperskvittot i 7 år. En digital kopia är enkel att söka fram vid en eventuell revision.
Får du ett kvitto till mailen så kan du enkelt vidarebefordra det kvittot så att det kommer in i Fortnox Kvitto & Resa. Det gör du genom att vidarebefordra mailet med kvittot till (kvitto@fortnox.se). När kvittot bleknar måste det finnas spårbarhet mellan kopia och original vilket du har i Fortnox Kvitto & Resa.

 

Vad gäller med de nya lagändringarna angående representationsutlägg?

Från och med 1 januari 2017 träder två lagändringar i kraft gällande avdragsrätten för mervärdesskatt (ML 8 kap. 9 §) samt utgifter (IL 16 kap. 2 §) i samband med representation som avser måltider. Avdraget för mervärdesskatt som avser måltider eller liknande förtäring (även enklare förtäring) får högst uppgå till den ingående mervärdesskatten på en utgift på 300 kronor per person och tillfälle. I inkomstskattelagen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom när det gäller enklare förtäring av mindre värde (tidigare 60 kronor avdragsgillt kvarstår).

Sammanfattningsvis innebär detta i Fortnox Kvitto & Resa att de avdragsgilla utgifterna (tidigare 90 kronor per person) för representationstyperna ”Middag” och ”Lunch” slopas avdraget helt och inget kommer hamna på kontot för avdragsgill representation. Momsavdraget påverkar representationstyperna ”Fika”, ”Lunch” och ”Middag” och kommer högst uppgå till den ingående mervärdesskatten på en utgift på 300 kronor per person och tillfälle. Här ersätts alltså schablonbeloppen samt gränserna som tidigare låg på 180, 200 samt 300.

Ändringarna för mervärdesskatt träder i kraft för alla från 1 januari medan ändringarna i inkomstskattelagen träder i kraft först för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016. Detta innebär att i Fortnox Kvitto & Resa kommer alla utlägg med datum (datumet på utlägget) från 1 januari 2017 applicera de nya reglerna för detta både när det kommer till mervärdesskatt samt inkomstskatt. Har ni brutet räkenskapsår, vilket innebär att ändringarna inkomstskattelagen börjar gälla först i nästa räkenskapsår, kan ni ställa in sista datumet för nuvarande räkenskapsår under Inställningar och Information.

Vad gäller när jag handlar på nätet?

När du handlar på nätet så får du ett kvitto till din e-mail, det behöver du inte skriva ut om du har Fortnox Kvitto & Resa. Det räcker då med att vidarebefordra mailet till kvitto@fortnox.se. Då kommer kvittot digitalt till din mobil där du kan spara det som ett utlägg.

Gäller ett kontoutdrag som kvitto?

Nej. Ett kontoutdrag är inte att likställa med ett kvitto. I en del fall går det bra att skriva ut ett kontoutdrag från din internetbank där ditt köp finns med. Men ibland kan det vara svårt att enbart med hjälp av ett kontoutdrag visa att du köpt en vara i en viss butik. På kontoutdraget står ju bara företagsnamnet och vad du betalt, inte vad du köpt.