Fakturaunderlag i Fortnox Tid

Följ

I Fortnox Tid kan du via inställningarna välja att antingen skapa orderunderlag eller fakturaunderlag. Inställningarna för detta finner du under kugghjulet uppe till höger i programmet och fliken Generella inställningar.


Debiterbar tid
När registreringarna är gjorda så hittar du dem under fliken debiterbar tid. Här samlas alla registreringar som är möjliga att skapa order- eller fakturaunderlag på. 

Via datumfältet kan du välja om du vill endast vill se registreringar till och med ett speciellt datum.

Det går även att filtrera dina registreringar genom att välja att visa endast en specifik kund eller projekt via drop down listorna i fälten ovanför listan med registreringar.

För att skapa ditt order- eller fakturaunderlag markerar du de registreringar som ska ingå i ditt order- eller fakturaunderlag via markeringsrutorna längst till vänster på varje rad. När du markerat de du vet ska vara med på ditt underlag klickar du därefter på knappen Skapa fakturaunderlag till höger.

4._Skapa_fakturaunderlag.png


Fakturaunderlag
När du har skapat ditt order- eller fakturaunderlag så flyttas de du markerade från fliken Debiterbar tid till fliken Fakturaunderlag. De flyttas dit och läggs under filtret Påbörjade och får gul färg. 

På fliken Fakturaunderlag finns det längst upp ett filter för alla Fakturaunderlag. De filter som finns är:

Ska_rmavbild_2017-11-03_kl._10.29.55.png

* Alla (Vit) - Alla Fakturaunderlag oberoende av deras status.
* Påbörjade (Gul) - Fakturaunderlag som är skapade men ej överförda och skapade som fakturor.
* Överförda (Grön) - Fakturaunderlag som är överförda och skapade som fakturor.
* Makulerade (Grå) - Fakturaunderlag som är makulerade.


På ett order- eller fakturaunderlag har du möjlighet att ta bort rader som du vill ha möjlighet att fakturera vid ett senare tillfälle. Detta görs via den kolumnen näst längst till höger. Klickar du på ikonen med den återförbara pilen, får du upp en fråga om du vill att registreringen ska tas bort från fakturaunderlaget och återföras till debiterbar tid.

Du har även möjlighet att dölja rader på fakturan. Detta görs via ikonen som är ett öga i kolumnen längst till höger. 

Ska_rmavbild_2018-06-29_kl._10.42.39.png


För att gå vidare och skapa upp order eller faktura på de order- eller fakturaunderlag som du har fört över markerar du de som du vill ha med på din order eller faktura i markeringsrutorna längst till vänster på varje rad och därefter klickar du på Skapa faktura som du finner längst till höger.

5._Skapa_order_eller_faktura.png

När du har markerat och klickat på Skapa faktura skapas det upp order/ordrar eller faktura/fakturor (beroende på din förvalda inställning). De markerade underlag som skapades upp kommer därefter att flyttas från filtret Påbörjade till filtret Överförda. Klickar du upp någon av de överförda fakturaunderlagen kan du enkelt se dess status och framförallt vilket order- eller fakturanummer den skapats som.

Själva order eller fakturorna kan du därefter finna i Fortnox Order eller Fortnox Fakturering (beroende på vad som har skapats enligt den förvalda inställningen). Fakturor skapade från Tid får typen T.

8._Fakturering_-_skapade_fakturor_fra_n_Tid.png