Att registrera tid i Fortnox Tid

Följ

För att registrera tid är det fliken Registrering som används i Tid. Det är här alla registreringar görs, samlas och hanteras.

Fliken Registrering kan ställas in att visa endast en aktuell dag, ett tidsintervall av fem dagar eller en hel vecka. Du kan också välja att gå till en specifik dag genom att i datumfältet ovanför listan fylla i det datum du vill se. För att komma tillbaka och visa aktuell dag, klickar du på knappen ny_bild_1.pngIdag längst till vänster. Dagens datum hämtas från datuminställningarna på datorn, ipaden eller telefonen du arbetar på.


Tidsregistrering
Klicka på Ny tidsregistrering upp till höger ovanför listan för att skapa upp en ny registrering. En ny dialog öppnas upp där själva registreringen sköts.Datum: Här väljs det datum som tidsregistreringen gäller.

Kostnadsställe: Om tidsregistreringen ska kopplas till ett specifikt kostnadsställe och du använder dig av kostnadsställe, väljer du det här. Det kostnadsställe som väljs sparas till nästa inmatning om man inte aktivt ändrar eller tar bort det.

Kund: Vilken kund själva registreringen gäller. Fältet är ett auto-complete fält, vilket innebär att skriver du in en del av kundens namn eller kundnummer kommer sökresultatet i drop down listen att förfinas. Saknas kunden i ditt kundregister kan du välja att klicka på det oranga plustecknet vilket öppnar upp en ny flik där du kan registrera den nya kund i ditt kundregister.

Projekt: Om tidsregistreringen ska kopplas till ett specifikt projekt och du använder dig av projekt, väljer du det här. Fältet är ett auto-complete fält, vilket innebär att skriver du in en del av projektets namn eller projektnummer kommer sökresultatet i drop down listen att förfinas. Saknas projektet i ditt projektregister kan du välja att klicka på det oranga plustecknet vilket öppnar upp en ny flik där du kan registrera det nya projektet i ditt projektregister.

Tjänst: Här väljer du den aktuella tjänst som du utfört på den tid du registrerar. Tjänsten hämtas från ditt artikelregister. Fältet är ett auto-complete fält, vilket innebär att skriver du in en del av tjänstens namn eller tjänstnummer kommer sökresultatet i drop down listen att förfinas. Saknas tjänsten i ditt artikelregister kan du välja att klicka på det oranga plustecknet vilket öppnar upp en ny flik där du kan registrera den nya tjänsten i ditt artikelregister. Tänk på att det är artiklar i ditt artikelregister med inställningen Tjänst som används.

Registreringskod: Vilken registreringskod ska tidsregistreringen kopplas till, väljer du här.

Arbetade h: Här skriver du i de verkligt arbetade timmarna för tidsregistreringen.

Debiterbara h: Här skriver du i de verkligt debiterbara timmarna för tidsregistreringen. De debiterbara timmarna baseras på de arbetade timmarna, men går att ändra på om de inte stämmer överens.

Fakturatext: I detta fält fyller du i den text du vill ska följa med som text för själva tidsregistreringen till fakturaunderlaget/orderunderlaget.

Anteckning: Vill du lägga till en intern anteckning som endast syns internt och som ej följer med till fakturaunderlaget lägger du in den i detta fält.Frånvaroregistrering
För att göra en ny frånvaroregistrering klickar du på den oranga knappen Ny frånvaroregistrering som du finner under själva listan. En ny dialog öppnas upp där själva registreringen sköts.

ny_bild_2.png

Datum: Här väljs det datum som frånvaroregistreringen gäller.

Kostnadsställe: Om frånvaroregistreringen ska kopplas till ett specifikt kostnadsställe och du använder dig av kostnadsställe, väljer du det här. 

Registreringskod: Vilken registreringskod ska tidsregistreringen kopplas till, väljer du här.

Timmar: Här fyller du antalet timmar som frånvaroregistreringen gäller.

Projekt: Om frånvaroregistreringen ska kopplas till ett specifikt projekt och du använder dig av projekt, väljer du det här. Fältet är ett auto-complete fält, vilket innebär att skriver du in en del av projektets namn eller projektnummer kommer sökresultatet i drop down listen att förfinas. 

Anteckning: Vill du lägga till en intern anteckning som endast syns internt lägger du in den i detta fält.