Fortnox Användarstöd

Inställningar i Fortnox Tid

För att komma till inställningarna i Fortnox Tid klickar du på kugghjulet uppe till höger i programmet och väljer Tid.

Inställningarna är indelade i tre flikar:
* Personliga inställningar
* Generella inställningar
* Registreringskoder.

 

Personliga inställningar

Under Personliga inställningar gör du de inställningar som endast berör dig som användare.

Välj hur många dagars registreringar som ska visas: Ofta när du registrerar tid så kan du utgå från en tidigare registrering som gjorts för samma aktivitet. Här väljer du hur många dagar bakåt i tiden som du vill se registreringar för.

Visa tid i timmar och minuter i Registrering: Denna inställning handlar om hur du vill ange minuter. Grundinställningen är att exempelvis en halvtimme skrivs som 0,50, så två registreringar à 0,50 blir en timme. Du kan dock välja att en halvtimme ska skrivas som faktiska minuter, alltså 0,30, och då blir två registreringar à 0,30 en timme.

Visa debiterbar tid i Registrering: Med denna inställning visas, utöver den arbetade tiden, även den debiterbara tiden i registreringsvyn. Den debiterbara tiden presenteras inom parentes.

 

Generella inställningar

De generella inställningarna gäller för alla användare av Tid.

Order/fakturaunderlag: Här ställer du in om det från Tid ska skapas orderunderlag eller fakturaunderlag. Om du vanligtvis skapar exempelvis fakturor, så kan du tillfälligt ändra inställningen om du vill skapa en order. Glöm inte att ändra tillbaka efteråt.

Tidsregistreringar: Denna inställning reglerar vilken den minsta debiterbara enheten som ska användas är. Du kan välja mellan 1, 15, 30 eller 60 minuter. Har du exempelvis inställningen 15 minuter och du registrerar 5 minuters arbete, så räknas den debiterbara tiden automatiskt upp till 15 minuter.

Uppskattad kostnad/h: Här anger du vilken uppskattad kostnad per timme som ska användas för de olika användarna. Du kan även ställa in ett tidsintervall som anger när den aktuella kostnaden per timme ska gälla.

Fakturaunderlagsmall: En fakturaunderlagsmall styr hur innehållet på fakturan presenteras. Det finns färdiga mallar att utgå ifrån, men du kan även skapa en egen genom att klicka på Skapa ny. Den nya mallen ger du en benämning och skriver in om det finns någon text som du alltid vill inleda dina fakturor med. Sedan bestämmer du upplägg på mallen genom att dra de tillgängliga detaljnivåerna från vänster till höger ruta, och där välja den ordning de ska visas i. Avslutningsvis väljer du om dina tidsregistreringar ska visas separerade eller ej, alltså en per rad eller i klump.

Insta_llningar1.png


Intern tid: Om du har företag där du vill kunna följa upp nedlagd tid, men där tiden aldrig ska faktureras, så lägger du upp dessa företag under Intern tid. Det kan gälla den egna verksamheten eller vissa kunder. Observera att registreringar på dessa företag aldrig visas under Debiterbar tid och du kan inte heller skapa fakturaunderlag.

Insta_llningar2.png

 

Registreringskoder

På fliken Registreringskod finns en översikt över de olika registreringskoder som kan användas vid tidsregistrering, samt vilka inställningar du vill ha för dessa.

- Prismultiplikator gäller priset till kund och du anger här hur mycket det ska justeras på fakturan.
- Kostnadsmultiplikator gäller istället den interna kostnaden och hur mycket kostnaden för användaren ska justeras.
- Endast registreringskoder som är aktiva kan användas vid tidsregistrering.