Inställningar i Fortnox Tid

Följ

För att komma till inställningarna i Tid klickar du på kugghjulet uppe till höger i programmet och väljer Tid.

Inställningarna i Tid är indelade i tre flikar.

Personliga inställningar, Generella inställningar och Registreringskod.


Personliga inställningar
Under personliga inställningar ställer du in de inställningar som endast berör dig själv som användare. Vid en ny period kan du välja att visa kombinationen av projekt, kunder och tjänster genom att ställa in hur många dagars aktiviteter du vill se vid ny period. Du kan välja mellan 1 till 90 dagar.
Man kan välja att visa tid i timmar och minuter. Man kan även välja att visa debiterbar tid.

Tid_-_PErsonliga_insta_llningar.pngGenerella inställningar
Här finner du de generella inställningar som gäller för alla användare av Tid.

- Order/fakturaunderlag: Här ställer du in om det från Tid ska skapas orderunderlag eller fakturaunderlag.

- Tidsregistreringar: Styr vilken den minsta debiterbara enheten som ska användas. Valbart är 1 minut, 15 minuter, 15 minuter, 30 minuter och 60 minuter.

- Uppskattad kostnad/h: Det är här du reglerar vilken uppskattad kostnad per timme som ska vara med i beräkningen för varje enskild användare för sig. Här kan du även ställa in ett tidsintervall med ett från och till datum för en aktuell kostnad per timme. Det innebär att det är möjligt att förändra den uppskattade kostnaden per timme med olika intervall om så skulle behövas.

- Fakturaunderlagsmall: Här väljer du hur fakturaunderlaget ska ställas upp. Du kan välja med att utgå från en mall Per användare och tjänst, Per projekt och tjänst, Per tjänst eller Per tjänst och användare.

Fakturaunderlagsmall.png

Det går även att skapa en ny fakturamall genom att klicka på Skapa ny. Den nya mallen kan du ge en egen benämning och även ställa in hur och om du vill att det ska vara någon inledande fakturatext. Du har även möjlighet att bestämma vilken detaljnivå och hur layouten ska se ut på mallen genom att välja att dra de tillgängliga detaljnivåerna från vänster ruta till höger ruta och där välja den ordning de ska visas i. Det sista valet i din nya fakturamall är om du vill att registreringarna ska visas separerade eller ej.

Skapa_ny_fakturaunderlagsmall.png
- Intern tid
Här lägger man till sitt egna företag som exempel för att kunna registrera hur mycket man arbetar med olika interna projekt eller tjänster. Den tiden man registrera på denna kunden kommer man inte kunna skapa fakturaunderlag på.

Ska_rmavbild_2018-02-27_kl._11.23.47.png

Registreringskod
På fliken Registreringskod samlas alla de registreringskoder som användarna kan använda i Tid. Här har du möjlighet att ställa in prismultiplikator, kostnadsmultiplikator samt om den aktuella registreringskoden ska vara aktiv eller ej.

Registreringskod_TId.png
Registreringskod_2_Tid.png