Fortnox Kvitto & Resa - Om tjänsten

Följ

Kan jag välja vilka utläggskategorier som ska med?
Ja, ni bestämmer själva vilka utläggskategorier som ska finnas valbara för ert företag i form av symbol, beskrivning samt vilka konton de ska styra mot. Vid registrering av utlägg väljer användaren då endast kategori så konteras utläggen automatiskt mot dessa konton.

 

Kan jag ange kostnadsställe och projekt?
Fortnox Kvitto & Resa har stöd för både kostnadsställe och projekt. Du ställer enkelt in om användarna ska rapportera samma kostnadsställe/projekt på hela rapporten eller på respektive utlägg. Det är även möjligt att välja att endast använda en av enheterna. Väljer man att inte aktivera kostnadsställe och/eller projekt kommer inte användarna att se dessa fält.


Finns det möjlighet att attestera rapporter?
Ja, om du aktiverar attestering har du möjlighet att ställa in en godkännare eller välja att använda dig av en avdelningsstruktur och attest genom den. Om du sätter ett maxbelopp per avdelning går rapporter som överstiger det beloppet till närmsta person som har rätt att godkänna rapporten. Saknas godkännare kommer dessa rapporter att gå till den person som är satt som standardgodkännare.


Hanterar ni elektronisk körjournal?
Ja, för direkt rapportering av tjänsteresor direkt efter avslutad resa kan ni koppla Fortnox Kvitto & Resa till er elektroniska körjournal för rapportering av milersättning. Fortnox Kvitto & Resa har i dagsläget kopplingar till Automile, TelliQ och Volvo on Call.
Obs! För att ha möjlighet att koppla en elektronisk körjournal behövs licens för Fortnox Kvitto & Resa Plus.


Skickas kvittobilder med till ekonomisystemet?
Ja, utläggsrapporten (PDF-rapporten) skickas med och där finns kvittobilderna. Utläggsrapporten med dess kopplade kvitton kopplas i sin tur till verifikationen/verifikationerna som skapas.