Fortnox Användarstöd

De vanligaste frågorna - Attest

Fråga: Vad är det för skillnad på den "vanliga attesten" och betalattesten?

Svar: Den vanliga attesten sker först när man lagt upp en faktura i reskontran. Den är till för att attestera fakturan och dess kontering. Betalattest är en attest för att det är OK att betala fakturan. Betalattesten sker efter bokföring.


Fråga: Hur kan jag ändra på en faktura när fakturan är skickad för utredning?

Svar: Fakturan behöver besvaras först innan korrigering är möjligt. 


Fråga: Hur kan jag ändra attestant?

Svar: Om du ska ändra attestant på en befintlig faktura behöver du vara administratör för leverantörsfakturaattest. Ska en attestant ersättas av en annan pågrund av frånvaro kan man under inställningar för attestflödet skriva in en ersättare under en viss period.


Fråga: Vad är det för skillnad på administratör och attestant?

Svar: Administratören är den person som styr attestflöden generellt och har extra behörigheter så som att fylla i fakturanummer/OCR. Attestanter är de som får fakturorna som ska attesteras skickade till sig.