Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Fakturamallar

Fråga: Hur förstorar man logotypen? 

Svar: Längst upp i vänstra hörnet i sidhuvudet ser du koden {logo width="200" height="96"}. Ändra värdet i "width" och "height" procentuellt sett lika mycket, t.ex en ökning med 50% blir {logo width="300" height="144"}.


Fråga: Hur höjer/sänker man sidfoten?

Svar: Höja sidfoten gör du genom att ändra i koden som ser ut såhär
{math equation="500-x*18.56-y*14.46" x=$totrows y=$extrarows assign="blankspace"} {if $remark != ""} {assign var="blankspace" value="`$blankspace-50`"} {/if} {if $tax_reduction_remark != ""} {assign var="blankspace" value="`$blankspace-30`"} {/if}
För att sänka den så minskar du 500 till exempelvis 480. Ska du sänka sidfoten får du istället höja math equation. En tumregel som jag brukar gå efter är att man kan säga att 10 är ungefär som en rad med text.


Fråga: Hur flyttar man fakturatexten?

Svar: Om du vill flytta fakturatexten så flyttar du bara kodningen som ser ut som följande
{if $remark != ""} {$remark|escape:"html"}
{/if}
Vanligtvis vill kunderna ha detta direkt under artikelraderna och då ska man lägga det i sidfoten ovanför math equation med ett mellan rum i mellan. Annars kan man sätta fakturatexten lite överallt.
Vill kunderna ha detta ovanför artiklarna så lägger man det längst ner i sidhuvudet.


Fråga: Hur justerar man bredd på kolumnerna? (sidhuvud)

Svar: För att justera bredden på kolumnerna eller justera så att de stämmer överens så behöver man ändra både i sidhuvudet, eftersom där ligger rubrikerna för artikelraderna, men även i raderna eftersom där kommer information om artikeln.

Man går in på en mall och klickar på layout på sidhuvud sedan så går man in i HTML och går längst ner.
Om man exempelvis vill ändra bredden på kolumnen benämning så är det den andra raden ovanför som du behöver öka på procentsatsen. Ökar du exempelvis den till 44 % så behöver du ta bort 4 % från några utav de andra raderna. För alla rader skall alltid bli 100 % tillsammans.


Fråga: Hur justerar man bredd på kolumnerna? (rader)

Svar: För att justera bredden på kolumnerna eller justera så att de stämmer överens så behöver man ändra både i sidhuvudet, eftersom där ligger rubrikerna för artikelraderna, men även i raderna eftersom där kommer information om artikeln.

Man går in på en mall och klickar på layout på raderna sedan så går man in i HTML och går längst ner. Sedan får man välja vilken av dessa kolumnerna man vill förminska eller förstora och ta det värdet man lägger till från en annan kolumn som står beskrivit lite längre upp under sidhuvud.