Nyheter September 2017 Digital Byrå

Följ

Kopiera inställningar

Funktionen för att kopiera inställningar har nu utökats med möjlighet att kopiera inställningar:

* Konteringsmallar
* Automatkontering
* Periodisering
* Kostnadsställen
* Påminnelser
* Registreringsmallar

Sedan tidigare går det att kopiera kontoplan, verifikationsserier, momskoder och inställningar för automatlåsning av period.

KI_Wiz_2.png 

För mer information om funktionen för att kopiera inställningar, klicka här.

 


Valbara aktiviteter för Digitala Leverantörsfakturatjänster

Det går nu att själv styra vilka aktiviteter som ska visas för samtliga digitala leverantörsfakturatjänster.

* Leverantörsfakturor - Digitala inkomna dokument
* Leverantörsfakturor - Digitala registreringar
* Leverantörsfakturor - Digitala utbetalningar
* Leverantörsfakturor - Digitala återrapporteringar

För att kunna ta del av möjligheten att justera vilka aktiviteter som ska användas behöver nuvarande tjänst avslutas och en ny läggas upp.

ValbaraAktiviteter2.png