Fortnox Användarstöd

Stämma av bokfört värde mot Lagervärde

Här beskriver vi steg för steg hur du stämmer av bokfört värde mot lagervärdet i Fortnox Lager. 

 

1. Bestäm ett avstämningsdatum

Ett datum för avstämningen mellan Bokföringen och Lager måste väljas. Detta kan vara dagens datum, eller ett tidigare, exempelvis ett månadsskifte. Man kan inte använda ett datum före aktiveringen av Fortnox Lager.

 

2. Se till att alla lagerförändringar är bokförda

För att det bokförda värdet ska vara helt uppdaterat måste alla utleveranser (Kundorder, Kundfaktura, Manuell utleverans) med ett utleveransdatum som är samma eller tidigare än avstämningsdatumet markeras som Klar för lagerbokföring, samt att lagerförändringar bokförts. Bokföringen av lagerförändringar sker automatiskt varje natt, vill man påskynda detta kan man använda knappen Bokför nu i Bokföringsinställningar för Lager.

8.png

Obs! De bokföringskonton i ovanstående bild ska endast se som ett exempel. Vet du ej vilka konton du ska ha för ditt lager ta kontakt med en revisor eller redovisningsexpert.

 

3. Jämför Bokfört värde med Lagervärde

Ta ut rapporten Balansrapport för innevarande räkenskapsår med Till datum satt till Avstämningsdatumet. Notera Utgående balans för ditt lagerkonto, exempelvis 1400.

Ta sedan ut lagerrapporten Lagervärdesrapport för Avstämningsdatumet, obs att både positiva och negativa värden måste vara ibockade. Notera Summan för alla artiklar.

 

Ska_rmavbild_2019-08-15_kl._09.19.35.png

 

4. Justera bokfört värde

Givet att lagervärden och antal är korrekta bör nu det bokförda värdet justeras till samma värde som lagervärdet.

Om Bokfört värde - Lagervärde är ett positivt belopp (alltså bokförda värdet är högre); Skapa ett manuellt verifikat där du krediterar ditt Lagerkonto (14xx) och Debiterar ditt Lagerförändringskonto (49xx) med differensen.

Om Bokfört värde - Lagervärde är ett negativt belopp (alltså bokförda värdet är lägre); Skapa ett manuellt verifikat där du Krediterar ditt Lagerförändringskonto (49xx) och Debiterar ditt Lagerkonto (14xx) med differensen.