Fortnox Användarstöd

Byt från Mamut till Fortnox

Arbetar du i Mamut idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överför/konvertera ditt företag.

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund och leverantörsfakturor.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller Mamut från att exporten är gjord tills importen är klar.

För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • Balansrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultatrapport per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox
  • Kundregister (.xls format)
  • Leverantörsregister (.xls format)
  • Artikelregister (.xls format)
  • Kundreskontralista på obetalda fakturor (Saldolista i .xls format)
  • Leverantörsreskontralista på obetalda leverantörsfakturor (Saldolista i .xls format)

OBS! Har du skickat/tagit emot elektroniska fakturor/ E-faktura i ditt tidigare system? Ta kontakt med din tidigare systemleverantör och inaktivera denna tjänst hos dem. 

Notera: Vid delbetalda fakturor kommer man att behöva skapa en ny betalning på den delbetalda fakturan. Stryk därefter sedan raderna på den nya betalningen. Detta görs för att ej bokföringen ska påverkas, men fakturans saldo justeras till det korrekta.

För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från Mamut till, behöver du bli kund hos Fortnox. 

1. Gör din beställning på Fortnox.se 
2. Logga in i Fortnox-programmet och fyll i dina företagsuppgifter 
3. Notera ditt företags Abonnemangsnr. (Din databas Abonnemangsnr och möjligheten att aktivera supportinloggningen hittar du på fliken för Användarstödet i programmet som du i sin tur finner via det blå frågetecknet till höger i programmet. 
OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade innan supportinloggningen aktiveras.)

01.png

Byta_till_Fortnox.png 

4. Aktivera supportinloggningen med en användare som är systemadministratör. 
5. När du gjort din beställning och är redo att byta till Fortnox skickar du in dina filer från ditt gamla program till oss.

Ska_rmavbild_2018-02-12_kl._10.23.25.png