Inventering i Fortnox Lager

Följ

Inventering är en nödvändighet i Lager för att hålla kontroll och för att se till att Lagret är rätt uppdaterat. I Fortnox Lager finns möjligheten att utföra Inventeringar. För att komma till Inventering klickar du längst upp till vänster i programmet.

Lager-Inventering_1.png
Första sidan för Inventering är en lista där du kommer att hitta alla tidigare inventeringar som har gjorts. För att på ett enkelt sätt se de inventeringar du vill se finns det ett antal filter för din Inventeringslista. Du kan se den uppdelad i Alla, Under planering, Påbörjade, Slutförda och Makulerade.

Lager-Inventering_2.png 
För att skapa en ny inventering klickar du på den oranga knappen Skapa ny uppe till höger.

Lager-Inventering_3.png
När du skapar en ny Inventering så behöver du fylla i:

* Inventeringsbenämning - Ett namn eller beskrivning på din inventering. (Obligatoriskt)
* Inventeringsansvarig - Namnet på den eller de som är ansvariga för inventeringen. (Obligatoriskt)
* Inventeringsdatum - Det datum då Inventeringen ska utföras. Det är viktigt att skriva in rätt datum i detta fält. Det är valt datum här som eventuella avvikelser mellan inventering och lagersaldo kommer att titta på.
* Sortering - Här kan du välja vilken sortering du vill ha på din inventering och på ditt inventeringsunderlag. Det finns några olika alternativ att välja mellan som till exempel Lagerplats (S), Artikelnamn (S).
(S) och (F) i dessa olika sorteringsval står för Stigande och Fallande.
* Kostnadsställe - Om inventeringen ska påverka ett specifikt kostnadsställe kan du välja det här.
* Projekt - Ska inventeringen påverka ett specifikt projekt kan du välja det här.

Inventering_4.png

När du har fyllt i den grundläggande informationen gäller det att välja vad som ska ingå i inventeringen. Det gör du genom att klicka på Lägg till/Ta bort artiklar nere till höger. I den nya rutan som öppnas väljer du de artiklar som ska ingå i den aktuella inventeringen. Här kan du välja mellan att inventera hela lagret, endast ett lagerställe, en lagerplats, en artikel osv.

Inventering_5.png

Efter du valt vad som ska inventeras sparar du ditt inventeringsunderlag genom att klicka på knappen Spara, nere till höger. Om du väljer att klicka på Spara kommer din Inventering att hamna under statusen Under planering och då går det att lägga till eller ta bort artiklar och ändra inventeringsdatum. Väljer du däremot att klicka på Slutför planering, har du inte längre möjlighet att lägga till eller ta bort artiklar från din Inventering. Om du klickar Slutför planering så hamnar din inventering med statusen Påbörjad.

Inventering_6.png

När du har påbörjat din inventering så kan du genom att klicka på Inventeringsunderlag, skriva ut ett underlag du sedan kan använda vid den aktuella inventeringen. På utskriften av inventeringsunderlaget kan du välja om du vill visa en kontrollräkningskolumn samt om du vill ha sidbrytning per lagerplats.

Inventering_7.png 

Inventering_8.png

När den fysiska inventering är genomförd, använder du ditt inventeringsunderlag för att föra in det antal av dina artiklar du har räknat ihop. Det antal du räknat fram i inventeringen fyller du i kolumnen Inv. Antal. Det är inte förrän du går vidare till nästa rad i inventering som du ser om det inventerade antalet ger en avvikelse mot vad som finns i lagret i programmet. De olika raderna på din inventering markeras med olika färger beroende på avvikelse eller ej.

* Gula rader är en artikel som inventerats med avvikelse.
* Gröna rader är artiklar som inventerats utan avvikelse.

Inventering_9.png

När du har gått igenom alla de artiklar du valt in i din inventering och fört in de antal du räknat fram i den fysiska inventeringen och anser att du är klar med din inventering så kryssar du i rutan Klar för lagerjustering och lagerbokföring och klickar på Spara. Din inventering får då statusen Slutförd och lagerförändringarna kommer att bokföras automatiskt under natten.

Inventering_10.png

 

Inventering_11.png

Vill du tvinga fram att lagerförändringarna bokförs direkt klickar du på kugghjulet och väljer inställningarna för Lager och under Lagerbokföring väljer du då att klicka på Bokför nu. 

Inventering_12.png

Om du inte kryssar i rutan för Klar för lagerjustering och lagerbokföring och endast väljer att spara din inventering ligger den fortfarande kvar med statusen Påbörjad och ingen lagerförändring kommer att påverka bokföringen. Inventeringen är då fortfarande öppen för redigering.