Inställningar i Fortnox Lager

Inställningarna i Fortnox Lager finner du längst upp till höger i programmet. 

Lager-Insta_llningar_1.png

 

Inställningarna i Fortnox Lager är indelade i Lagerställen och Lagerbokföring.

Lager-Insta_llningar_2.png

Lagerställen

I Fortnox Lager kan du använda dig och hantera olika lagerställen, detta är aktuellt om du har fler än ett fysiskt lager. De inställningarna som berör Lagerställen finner du här.
Väljer du att visa lagerställen, kommer de att synas som en egen kolumn på manuella leveranser, order, faktura och i artikelregistreringen på en leverantörsfaktura. Väljer du att visa Lagerställen kommer du även åt att ställa in om du vill att det ska vara obligatoriskt vid In- och Utleverans. Väljer du däremot att inte visa Lagerställe så gråas även övriga inställningar för Lagerställe ut.
Det är även här du ställer vilket av dina Lagerställen som ska vara ditt standardlager.


Lager-insta_llningar_3.png

Från första början ligger det ett förvalt lagerställe inlagt, benämnt Standardlager. Du kan om du vill byta benämning på detta lagerställe till något som passar din verksamhet. För att lägga till ytterligare lagerställen klickar du på Register längst upp till höger och väljer Lagerställen. För att skapa ett nytt Lagerställe klickar du på den oranga knappen Skapa nytt i det övre högra hörnet.

Lager-Insta_llningar_8.png

När du väljer att skapa ett nytt Lagerställe får du välja en Kod och en Benämning på det nya Lagerstället. Avsluta med att klicka på Spara.
Om du vill så kan du på varje lagerställe specificera olika lagerplatser, till exempel en viss hylla. Lagerplatser kan användas vid inleverans, och man kan därmed se var en vara ska finnas, vilket kan underlätta vid exempelvis inventering.


Lager-Insta_llningar_9.png


Lagerbokföring

Här hittar du de inställningar som berör lagerbokföringen. Det är här du ställer in vilka konton du vill ska vara standardkonton i din bokföring för Lagerkonto och Lagerförändring. Det är dessa konton som kommer att användas då du bland annat genomför In- och Utleveranser. Observera att du på enskilda artiklar kan ange avvikande konton om så önskas.
Klarmarkerade In- och Utleveranser bokförs per automatik en gång per dygn i Fortnox Lager. Behöver du bokföra det tidigare än så, kan du via inställningarna tvinga fram att lagerförändringarna bokförs genast genom att klicka på knappen Bokför nu.


Lager-Insta_llningar_6.png

 

Förutom de inställningar som är kopplade och hör ihop med Fortnox Lager som du finner i inställningarna för Offert/Order och Fakturering:

Offert/Order

Lager-Insta_llningar_offert_order.png

Fakturering

Lager-Insta_llningar_fakturering.png