Fortnox nya meny

Följ

Under hösten 2017 kommer menyn i ditt Fortnox program att göras om och förbättras för att underlätta navigation, användningen av notiser, inställningar, räkenskapsår och användarstöd.  

1._Menyn.png

Meny/Programval
Längst till vänster så kommer du numera att hitta och välja bland de program som du har licens för. Programmen listas upp i en drop-down lista du får fram om du klickar på den gröna knappen.

2._Val_av_program.png 

Notiser
Notiserna såg du tidigare som ett brev i den äldre menyn, hittar du nu under ikonen för klockan. Om och när du har en notis att läsa kommer det synas en siffra som indikerar de antal notiser du har att läsa. Om du inte har några notiser alls, händer ingenting då du klickar på klockan.

Notiser.png


Företagsnamn
I den före detta menyn så kunde du se dels ditt eget användarnamn och ditt företagsnamn vid ikonen i form av en person. I den nya menyn ser du numera bara företagsnamnet för den databas du är inloggad i. Klickar du på den finner du fler användningsområden så som Företagsuppgifter, administrera användare med flera. Det är även här du numera hittar Logga ut.

3._Fo_retagsnamnet.png


Räkenskapsår
I den nya menyn ser du nu endast året på det aktuellt valda räkenskapsåret istället för som tidigare där du såg hela räkenskapsåret i menyn. För att se, välja, skapa, redigera och radera år klickar du på ikonen så öppnas menyn upp. Det räkenskapsår som är aktivt är det räkenskapsår med en bock till höger.

4._Ra_kenskapsa_ret.png 


Inställningar
Under kugghjulsikonen hittar du inställningar för de program som du har licens för, välj vilken inställning du vill arbeta med och klicka för att öppna upp dem i ett nytt fönster.

5._Insta_llningar.png


Användarstöd/Supportinloggning/Hjälp
En av de större förändringar i och med den nya menyn är att användarstödet har bytt plats i ditt Fortnox program. Tidigare fann du det genom att klicka på det blå frågetecken som du hittade längst till höger i programmet. Numera finner du användarstödet, ditt användar-ID, supportinloggning och alla andra användbara uppgifter genom att klicka på Hjälp längst uppe i högra hörnet av programmet.

6._Anva_ndarsto_d.png